Skip to content

Incalcarea dreptului la viata privata prin interceptarea de imagini si sunete

Informazioni tesi

  Autore: Nadina Lisnic
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
  Facoltà: Drept
  Relatore: Toader Tudorel
  Lingua:
  Num. pagine: 80

Lucrarea trateaza dreptul la viata privata, felul in care este ocrotit aacesta de lege, pedepsirea lezarii acestuia. Feluri de interceptare. Prevederile legislative din legislatia altor tari. Limitele legale ale interceptari -o delimitare care separa interceptarile legale de cele care au natura ilegala, cu, mentionarea mai multor nuante. Necesitatea protejarii dreptului la viata privata, contributia statului, pericolele intervenite asupra vietii individuali in cazul nerespectarii/neprotejarii acestui drept.

Informazioni tesi

  Autore: Nadina Lisnic
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
  Facoltà: Drept
  Relatore: Toader Tudorel
  Lingua:
  Num. pagine: 80

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
5 CAPITOLUL I Dreptul la viaţa privată Preocuparea pentru protecţia vieţii private nu este, din punct de vedere filozofic, politic şi cultural, o preocupare de dată recentă. Pledoariile pentru toleranţa religioasă au fost, s-ar putea spune, primele forme de legitimare a libertăţii persoanelor de a opta în sfera privată – cea a convingerilor sau ideilor, indiferent dacă opţiunile respective sunt “corecte” sau nu 1 . Celelalte aspecte clasice ale dreptului la o sferă privată – inviolabilitatea domiciliului şi a corespondenţei – au încurajat şi ele acelaşi mod de raportare: indiferent dacă ceea ce face persoana la ea acasă este bun sau rău ( moral sau imoral ), dreptul ei la privacy în interiorul clădirii trebuie respectat; indiferent dacă ceea ce scrie ea în corespondenţa personală este adevarat sau fals, moral sau imoral, “educativ” sau “corupător”, secretul acesteia este inviolabil, fiecare persoană având dreptul de a se dezvolta din punct de vedere psihologic, emoţional, potrivit modului de percepţie al realităţii sociale, caracterului şi principiilor de viaţă, fie acestea adoptate sau autoimpuse. Astfel, aşa cum am observa, starea de intimitate a persoanei şi, implicit, liberatatea ei de a avea o sferă proprie şi care să se manifeste, nesupusă nici unui aspect sau control, decât propria conştiinţă, ar cuprinde nu doar un spaţiu propriu, inviolabil în care să-şi manifeste personalitatea intimă ( împotriva violării abuzive a locuinţei sau reşedinţei, ori a locurilor aparţinând de acestea ), dar şi un domeniu propriu al gândurilor, al manifestărilor intime, al convorbirilor, comunicărilor confidenţiale, nesupuse nici unei cenzuri 2 . Respectul pentru viaţa privată a fost teoretizată filozofic încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea, prin elogiul adus de autori ca Benjamin Constant 3 libertăţii private, privită ca fundament al vieţii moderne şi prin principiul lui John Stuart Mill 4 , care afirma că singura justificare a intruziunii în viaţa personală este pericolul lezării altor persoane. Mai multe evoluţii, care au afectat în mod iremediabil modul de convieţuire al oamenilor, au evidenţiat şi stabilit limitele sferei private. Prima dintre acestea este de ordin pur tehnic: dezvoltarea mijloacelor de 1 Prof. univ. dr. Adrian-Paul Iliescu, cuvânt introductiv din Mario G Losano, Legea italiană în privinţa protecţiei vieţii private, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, p. XI. 2 Eliodor Tanislav, Dreptul la singurătate, Editura Semne, Bucureşti, 1998, p.14. 3 Benjamin Constant (1767-1830) a fost şi principalul teoretician şi fondator al democratismului politic liberal din perioada modernă franceză. Principala lui preocupare a fost analiza libertăţii individului în strânsă corelaţie cu Constituţia: "nici o libertate fără Constituţie şi nici o Constituţie fără libertate", susţinea B. Constant. După părerea sa, în societatea modernă, libertatea individului este personală, civilă şi cetăţenească şi constă în independenţa acestuia faţă de stat, faţă de autoritate. 4 John Stuart Mill (1806-1873), filosof englez, unul dintre cei mai influenţi gânditori liberali ai secolului XIX, a considerat individualismul ca scopul cel mai de preţ al acestuia. Pentru a atinge starea ideală, omul trebuie să beneficieze de libertate: libertatea de exprimare şi evaluare a opiniilor şi dorinţelor. Scopul desăvârşirii individului este desăvârşirea societăţii, pentru că, cu cât mai mare este gradul de individualitate, cu atât mai mare este şi gradul de civilizaţie al unei societăţi, garantând astfel "fericirea întregii comunităţi".

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

captare
comunicatii
convorbiri
drept
idealul
ilegal
imagini
incalcarea
interceptare
intimitate
legal
lezare
microfoane
pénal
politic
protejare
sistem de drept
sodul penal
sunete
viata privata

Tesi correlate


Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi