Skip to content

Instituţia şefului de stat în România şi în democraţiile post-comuniste: Bulgaria, Polonia şi Rusia (1989-2004)

Informazioni tesi

  Autore: Stefan Dabu
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2006
  Università: Universitatea din Bucureşti
  Facoltà: Politica Comparata
  Corso: Politica romaneasca si eureana
  Relatore: Stanomir Ioan
  Lingua:
  Num. pagine: 97

Proiectul de cercetare porneşte de la ipoteza cã statele postcomuniste au nevoie de un sistem politic capabil sa asigure stabilitatea scenei politice. Instituţii funcţionale dublate de un sistem constituţional viabil reprezintã una dintre cheile asigurãrii succesului drumului spre democratie.
. Eficienţa şi performanţa instituţiilor din sistemul politic postcomunist românesc a fost pusã în dificultate de faptul cã sistemul autohton s-a dovedit incapabil sã se ridice la cerinţele şi la dificultãţile tranziţiei postcomuniste.
Designul instituţional joacã fãrã îndoialã un rol major în dezvoltarea şi consolidarea democraticã a unui stat, Sartori vorbind de “puterea de predictibilitate a unei constituţii” . Bineînţeles, în afarã de cadrul formal al instituţiilor în succesul uni stat mai intervin factori precum personalitatea liderilor, condiţiile economice ale statului respectiv ca şi cultura politicã a cetãţenilor sãi.
Calea democratizarii pe care toate statele foste comuniste au îmbraţişat-o odatã cu sfârşitul anului revoluţionar 1989 poate fi analizatã prin prisma eficacitãţii sistemelor constituţionale adoptate la începutul anilor ’90.
Tema devine cu atât mai interesantã cu cat vedem ca in Europa Centrala si de Est, statele postcomuniste au optat in majoritatea lor pentru acelasi tip de sistem, cel semi-prezidential iar dupã 16 ani întâlnim rezultate diferite în parcursul lor spre democraţie si economie de piaţa.
Analiza sistemului semiprezidenţial românesc, un sistem dual, se va centra pe conflictele din cadrul executivului, sistemul semiprezidenţial creeând o tensiune între aceşti doi actori instituţionali. Relaţia dintre preşedinte şi prim-ministru, o relaţie de care depinde eficacitatea si succesul unei guvernari, s-a dovedit a fi una tensionatã generând crizã politicã.
Rãdãcinile naturii conflictuale ale acestor relaţii de multe ori conflictuale din interiorul executivului întâlnite şi în multe state postcomuniste, se aflã în însãşi edificiul constituţional, care propune un sef de stat ales direct (sufragiu universal) care imparte sarcina executivã impreunã cu un premier responsabil în faţa legislativului. Mandatarul aşteptãrilor electoratului (şeful de stat) tinde sã îşi îndeplineascã agenda proprie de multe ori în dauna premierului, produsul unei legitimitãţi mai scazute.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
4 Capitolul I. Introducerea Lucrarea de faţã îşi propune sã abordeze o temã amplu dezbãtutã dupa anul 1989, aceea a realitaţilor politice ce au urmat cãderii comunismului în Europa de Est. Postcomunismul a devenit o temã intens dezbãtutã pentru specialiştii în ştiinţa politicã, numeroase nume marcante precum John Elster, Alfred Stepan, Juan Linz, Claus Offe, Adam Przeworski, Richard Rose comentând comparativ temele fundamentale ale postcomunismului: tranziţia şi consolidarea democraticã. Singura modalitate de a aborda problemele lumii postcomuniste, este metoda comparatã, comparaţia putând facilita înţelegerea fenomenelor care apar simultan în diverse locuri. Astfel voi încerca sã surprind atât asemãnãrile şi deosebirile dintre aceste state eliberate de sub tutela comunismului dar şi sã ofer o imagine de ansamblu, o privire asupra problemelor generale ale acestui spaţiu, bineînţeles din punctul de vedere al subiectului dezbãtut de mine. Subiectul propus pentru cercetare se aflã în aria politicii comparate, încercând sã abordez tema din punctul de vedere al dreptului constituţional comparat. Ipoteza studiului meu este reprezentatã de analiza specificului instituţiei preşedinţiale din ţara noastrã în context comparat. Voi avea în vedere relaţia dintre constituţia statului şi practica politicã, pornind de la ideea cã cu cât diferenţele sunt mai mari cu atât statul respectiv se îndepãrteaza de o guvernare constituţionalã şi democraticã. Noutatea cercetãrii şi justificarea alegerii acestei teme e reprezentatã de actualitatea acestui subiect, postcomunismul fiind un fenomen care se aflã în mişcare şi care se cristalizeazã. Multitudinea de evenimente care au avut loc în acest teritoriu face ca analiza sã fie de multe ori incompletã. În efortul de a înţelege evoluţia instituţionala postcomunistã este necesar de analizat realitaţile politico-sociale din aceste ţari, unde aproape toate s-au grabit sã adopte modele constituţionale occidentale. Dupã cum vom vedea existã o diferenţa între aceste modele formale de democraţie “a ceea ce ar trebui sã existe şi realitatea perceputã” 1 . 1 Leslie HOLMES, Postcomunismul,ed. Institutul European, Iasi, 2004, p.285

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

constitutie
europa de est
postcomunism
presedinti
sef de stat
semi-prezidentialism

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi