Skip to content

Contractul de vanzare cumparare in dreptul comercial roman

Informazioni tesi

  Autore: Daniela- Raluca Movileanu
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2007
  Università: Academia de Studii Economice, Bucureşti
  Facoltà: Drept
  Corso: Drept
  Lingua:
  Num. pagine: 58

despre importanta contractului,comercialitatea contractului,diferentierea fata de alte contracte,conditii de validitate,efectele contractului,consecintele nerespectarii obligatiilor, varietati de vanzare

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
2 INTRODUCERE O economie sănătoasă este susţinută de onestitatea şi frecvenţa raporturilor juridice dintre parteneri, în procesul producţiei şi circulaţiei bunurilor şi serviciilor cu scopul satisfacerii trebuinţelor oamenilor. Însă un asemenea deziderat nu se poate realiza decât cu ajutorul actului prin care aceste raporturi iau naştere şi/sau se sting şi anume pe contract. 1 Instrument juridic însemnat în viaţa economică, contractul este cunoscut din cele mai vechi timpuri. Stăpânirea romană l-a adus şi pe meleagurile ţării noastre. Astfel la sfârşitul veacului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului următor, s-au descoperit în zona fostelor mine de aur ale Daciei Traiane, la Alburnus Maior, circa 50 de tăbliţe cerate, din care s-au păstrat 25, publicate în anul 1873 de celebrul istoric Theodor Momsen în monumentala sa operă “Corpus inscriptiorum latinarum”. Ele conţin textele unor contracte civile – unice în lume prin tehnica originală de redactare. “Contractus” –ul din dreptul roman şi “synallagma” din cel grecesc (tradus azi în noţiunea de contract sinalagmatic) se află la obârşia multitudinii şi marii varietaţi a contractelor din economia de piaţa moderna. Dreptul evului mediu a dezvoltat domeniul prin restrângerea formalismului contractual antic, acordarea priorităţii “manifestării libere a voinţei umane” şi particularizarea contractelor comerciale faţă de cele civile. Contractul nu şi-a pierdut importanţa nici astăzi. Dimpotrivă, el este principalul izvor de obligaţii, prin intermediul său realizându-se stabilitatea relaţiilor şi circulaţia bunurilor şi valorilor. Un semnificativ adagio latin “contractus enim legem ex conventione accipiunt” – convenţiile legal făcute sunt lege pentru părţi, nu şi în privinţa celui de al treilea 2 – scoate în evidenţă forţa juridică a voinţei parţilor materializată în acest important act juridic. Forţă, din pacate, încă ignorată, în mare măsură, în această etapă crucială de trecere şi de realizare a economiei de piaţă reale în ţara noastră. În condiţiile economiei mondiale moderne, cu o producţie industrială de masă şi cu schimburi comerciale numeroase, vechiul sistem de contractare, cu oferte şi contraoferte, cu negocieri îndelungate care temporizau circuitul afacerilor, a devenit incompatibil, aproape, 1 Contractul reprezintă un acord de voinţă între două sau mai multe persoane, având ca scop naşterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic. 2 Ion Deleanu, Sergiu Deleanu ,”Mică enciclopedie a dreptului”, editura Dacia, Cluj Napoca, 2000, p 69. MOTTO : Contractul este legea părţilor Articolul 969c.civ.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

capacitate
comercialitate
obiect
restrictii
varietati

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi