Skip to content

Politica de motivare a personalului

Informazioni tesi

  Autore: Valentin Suciu
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2007
  Università: Şcoala Naţionalã de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti
  Facoltà: Ştiinţe ale comunicării
  Corso: Managementul organizaţiei
  Lingua:
  Num. pagine: 84

Atunci când a fost creeat, omul a beneficiat mai mult decât orice altă fiinţă, de puterea de a decide soarta după propriile judecăţi. Începând cu primele fiinţe inteligente, am învăţat şi ne-am construit tipare de existenţă aşa cum am crezut că este mai benefic pentru fiecare dintre noi. Foamea ne-a îndemnat să ne procurăm hrana, frigul ne-a învăţat să ne adăpostim şi să ne procurăm veşmintele, iar cei mai luminaţi dintre noi au făcut din aceste îndeletniciri reguli nescrise, teorii şi sfaturi. Pot fi o sumedenie de reguli şi de teorii, părerea mea este că acestea trebuiesc alese acolo unde ştim că ele au efectul scontat, acolo unde îşi au aplicabilitate şi numai acelea care ne sunt de ajutor. Nu sunt un critic al acestor lucruri, nu sunt nici un cunoscător prin excelenţă al acestora, dar sunt şi putem fi cu toţii, prin simpla înzestrare de la Dumnezeu, capabili să desluşim tainele tuturor dorinţelor de mai bun, mai bine pentru noi şi poate pentru cei din jur.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
Politica de motivare a personalului la S.C. Alpine SA Romania 5 Introducere Atunci când a fost creeat, omul a beneficiat mai mult decât orice altă fiinţă, de puterea de a decide soarta după propriile judecăţi. Începând cu primele fiinţe inteligente, am învăţat şi ne-am construit tipare de existenţă aşa cum am crezut că este mai benefic pentru fiecare dintre noi. Foamea ne-a îndemnat să ne procurăm hrana, frigul ne-a învăţat să ne adăpostim şi să ne procurăm veşmintele, iar cei mai luminaţi dintre noi au făcut din aceste îndeletniciri reguli nescrise, teorii şi sfaturi. Pot fi o sumedenie de reguli şi de teorii, părerea mea este că acestea trebuiesc alese acolo unde ştim că ele au efectul scontat, acolo unde îşi au aplicabilitate şi numai acelea care ne sunt de ajutor. Nu sunt un critic al acestor lucruri, nu sunt nici un cunoscător prin excelenţă al acestora, dar sunt şi putem fi cu toţii, prin simpla înzestrare de la Dumnezeu, capabili să desluşim tainele tuturor dorinţelor de mai bun, mai bine pentru noi şi poate pentru cei din jur. Încerc să desluşesc prin această lucrare, o parte din secretele ce stau la baza interacţiunii dintre semeni, o parte din conduitele şi mecanizmele ce ne ordonează majoritatea timpului şi în acelaşi timp să îmi explic de vreau ceva mai bun pentru mine; de ce am făcut această facultate, care a fost motivaţia ce m-a împins să acţionez aşa, aş vrea să înţeleg mai bine satisfacţia pe care o întâlnesc de fiecare dată la terminarea unui scop. Termenul de motivaţie a apãrut ca un factor esenţial în aproape toate domeniile care vizeazã într-o măsură mai mare sau mai mică conduita umanã: economie, pedagogie, politicã, artã, moralã, religie. Este unanim recunoscut faptul că orice comportament urmăreşte realizarea a ceva, o anume reuşită, iar ceea ce declanşează comportamentul este motivul. Omul nu este doar un sistem reactiv, ci si unul activ, capabil nu numai să răspundă la incitaţiile mediului ambiant, dar să şi acţioneze asupra lui, să aibă o activitate proprie, relativ independentă de influenţele externe, să emită anumite cerinţe faţă de ambianţă şi să o asimileze în conformitate cu dinamica sa interna. Latura fundamentală a acestui activism o reprezintă motivaţia. Omul din ziua de azi este mult mai receptiv şi mult mai atent în evoluţia sa materială, atras fiind

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su


Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi