Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Fundamentarea si efectuarea cheltuielilorr din bugetele locale (pe exemplul comunei niculitel din judetul Tulcea)

Lucrarea „Fundamentarea şi efectuarea cheltuielilor din bugetele locale – Studiu de caz la Consiliul Comunei Niculiţel” îşi propune analiza părţii de cheltuieli a bugetului Consiliului Comunei Niculiţel pe anii 2003-2006, în condiţiile aplicării începând cu 29 iunie 2006 a legii Finanţelor Publice Locale nr. 273/2006, lege care aduce o serie de noutăţi şi modificări în cadrul finanţelor publice locale.

Mostra/Nascondi contenuto.
~2~ CAPITOLUL I CHELTUIELILE PUBLICE DIN BUGETELE LOCALE 1.1. Cadru general al cheltuielilor publice Cheltuielile publice concretizează una din componentele fundamentale ale politicii fiscale şi bugetare a statului ce are un impact profund în viaţa economică şi socială. Problematica politicii financiare, în sfera cheltuielilor publice, presupune stabilirea obiectivelor ce trebuie realizate din punct de vedere financiar, în concordanţă cu deciziile de ordin economic şi social luate de stat. Ca urmare, ea presupune opţiuni ale factorilor de decizie asupra dimensiunii şi structurii destinaţiilor date resurselor financiare publice, sub forma concretă a cheltuielilor pentru acţiuni considerate de interes public. Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale ca factori de decizie, transferă competenţele pe care le exercită în prezent, autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, comunelor sau oraşelor, după caz, respectând astfel principiul subsidiarităţii. Transferul competenţelor se fundamentează pe analize de impact şi se realizează pe baza unor metodologii specifice şi a unor sisteme de indicatori de monitorizare, elaborate de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi structuri ale autorităţilor administraţiei publice locale. Astfel, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, organizează faze-pilot în vederea testării şi evaluării impactului soluţiilor propuse pentru descentralizarea competenţelor pe care le exercită 1 . Transferul de competenţe se face concomitent cu asigurarea resurselor necesare exercitării acestora. Deci, exercitarea competenţelor se face numai după transmiterea resurselor financiare necesare iar finanţarea competenţelor delegate este asigurată în totalitate de către administraţia publică centrală. Pentru finanţarea unor servicii publice şi de utilitate publică descentralizate şi standarde de calitate aferente asigurării furnizării acestora de către autorităţile administraţiei publice locale, guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale stabilesc 1 Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 453 din 25/05/2006, Capitolul II

International thesis/dissertation

Facoltà: Banci

Autore: Tascu Cristina Contatta »

Composta da 112 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 401 click dal 30/08/2007.

 

Consultata integralmente 2 volte.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.