Skip to content

Relatiile Economice dintre RUSIA si UE. Aspecte Socio-Economice. Chestiunea energetica

Informazioni tesi

  Autore: Constantin Jitaru
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2007
  Università: Universitatea din Bucureşti
  Facoltà: Sociologie
  Corso: Sociologia Organizatiilor
  Relatore: Sava Ionel Nicu
  Lingua:
  Num. pagine: 86

Pe parcursul întregii istorii marile imperii se construiau şi se bazau pe forţa militară, secolul 19 începe să reducă această dimensiune introducând-o pe cea economică. Împreună puterea economică şi cea militară reprezentau garantul unui imperiu, în veacul imediat următor omenirea se ciocneşte de o altă dimensiune care astăzi poate hotărî soarta unui sau mai multor actori geopolitici- dimensiunea energetică. Sporul demografic, revoluţia tehnico-ştiinţifică, în sfârşit boom-ul economic cunoscut de SUA, Europa de Vest, dezvoltarea rapidă a Chinei şi Indiei (care împreună însumează 2,5 mlrd. de locuitori) a ridicat, pentru prima dată serios, problema suficienţei resurselor energetice, pe care se bazează orice economie de pe glob. La începutul noului mileniu, intervenţiile militare şi economice (expansiunea multinaţionalelor) majore nu mai au ca scop principal acapararea de noi teritorii ci mai degrabă asigurarea cu resurse pe termen lung. Noua criză energetică de la începutul anilor 2000, a prins pe picior greşit statele, tradiţional puternice, deoarece teritoriul lor nu posedă cele mai mari zăcăminte de petrol, gaz, uraniu cărbune. Acum ele sunt într-o situaţie ingrată de a negocia cu ţări, care mai alaltăieri nu contau. Aici mă refer la state din lumea a treia care mai mereu s-au aflat la periferia sistemului mondial-Irak,Iran,Venezuela, Nigeria, Kuweit etc. Aici mai adaug şi Rusia, ţară care după destrămarea imperiului Sovietic, s-a trezit într-un haos social, economic şi politic teribil. Însă acest stat are un potenţial energetic uriaş, potenţial care-i permite să fie luat în considerare.
Din 1991 au trecut până astăzi 16 ani, în acest răstimp Rusia cunoaşte o perioadă tulbure însă reuşeşte până la urmă să-şi revină economic şi mai ales politic, datorită noului Ţar Vladimir Putin, om şcolit în cea mai prestigioasă instituţie a URSS-ului, KGB sau Comitetul Securităţii Naţionale. Cu o forţă militară impresionantă (rămasă moştenire de la Stalin, Hruşciov, Brejnev şi Andropov) dar mai ales cu zăcăminte de petrol locul 3 în lume şi gaz lider mondial ca rezervă, Rusia, astăzi îşi permite să discute de la egal la cu statele Europei Unite şi SUA. Petrolul şi gazul sunt noile instrumente ale influenţei strategice care au plasat-o în centrul puterii mondiale.
Odată cu Putin, Moscova şi-a reafirmat ambiţiile de superputere, generând astfel multe tensiuni într-o lume nouă. Totoadată s-au cristalizat şi noi şcoli de gândire, care influenţează politicile Kremlinului. Principala preocupare a geopolitice ruse este recuperarea teritoriilor pierdute după crahul URSS, numită şi „vecinătatea apropiată”. Cele mai semnificative curente din geopolitica Rusiei, care îşi exercită influenţa în sfera puterii, sunt reprezentate de Alexander Dughin, Dimitri Trenin şi Ghenadii Ziuganov.
Această lucrare se va axa pe teoriile primului şi anume pe lucrarea sa „Bazele Geopoliticii” în care Dughin îşi expune punctul de vedere asupra spaţiului Eurasiatic şi ceea ce este mai important- Rusia de astăzi, în politica externă, urmează tezele sale. Dughin este cel mai reprezentativ lider al curentului conservator din gândirea „expansionistă” a Rusiei. Actual acesta este liderul mişcării conservatoare „Eurasia”. Acesta este vădit preocupat de viitorul geopolitic al Eurasiei şi de rolul Rusiei în această zonă de „vecinătate apropiată”.
Renaşterea gândirii geopolitice reprezintă unul dintre cele mai interesante fenomene din Rusia post-sovietică. Liberalii, expansioniştii, civilizaţioniştii, şcoala geo-economică şi şcoala stabilităţii formează cele mai reprezentative şcoli geopolitice de la Moscova, influenţând atât discursul publi, cât şi deciziile strategice ale Kremlinului.
Uniunea Europeană la rândul ei cunoaşte, la începutul noului mileniu, cea mai drastică transformare de la formarea acestui organism, extinderea geografică spre Estul continentului prin aderarea a 12 state, în două etape- 2004 şi 2007. Extinderea UE a echivalat şi cu expansiunea blocului militar NATO, fapt ce a nemulţumit Rusia. Cel mai important lucru este că aceste state toate au aparţinut de Tratatului de la Warşovia, adică blocului socialist, iar tranziţia prin care acestea au trecut le-a impus un nou regim pro-occidental cu direcţii şi valori noi.
În această lucrare voi încerca să abordez principalele aspecte ale dispute economice şi în special energetice dintre Rusia, pe de o parte, şi Europa Occidentală (însoţit de o analiză a relaţiei cu SUA), pe de alta.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
5 INTRODUCERE. Pe parcursul întregii istorii marile imperii se construiau şi se bazau pe forţa militară, secolul 19 începe să reducă această dimensiune introducând-o pe cea economică. Împreună puterea economică şi cea militară reprezentau garantul unui imperiu, în veacul imediat următor omenirea se ciocneşte de o altă dimensiune care astăzi poate hotărî soarta unui sau mai multor actori geopolitici- dimensiunea energetică. Sporul demografic, revoluţia tehnico-ştiinţifică, în sfârşit boom-ul economic cunoscut de SUA, Europa de Vest, dezvoltarea rapidă a Chinei şi Indiei (care împreună însumează 2,5 mlrd. de locuitori) a ridicat, pentru prima dată serios, problema suficienţei resurselor energetice, pe care se bazează orice economie de pe glob. La începutul noului mileniu, intervenţiile militare şi economice (expansiunea multinaţionalelor) majore nu mai au ca scop principal acapararea de noi teritorii ci mai degrabă asigurarea cu resurse pe termen lung. Noua criză energetică de la începutul anilor 2000, a prins pe picior greşit statele, tradiţional puternice, deoarece teritoriul lor nu posedă cele mai mari zăcăminte de petrol, gaz, uraniu cărbune. Acum ele sunt într-o situaţie ingrată de a negocia cu ţări, care mai alaltăieri nu contau. Aici mă refer la state din lumea a treia care mai mereu s-au aflat la periferia sistemului mondial-Irak,Iran,Venezuela, Nigeria, Kuweit etc. Aici mai adaug şi Rusia, ţară care după destrămarea imperiului Sovietic, s-a trezit într-un haos social, economic şi politic teribil. Însă acest stat are un potenţial energetic uriaş, potenţial care-i permite să fie luat în considerare. Din 1991 au trecut până astăzi 16 ani, în acest răstimp Rusia cunoaşte o perioadă tulbure însă reuşeşte până la urmă să-şi revină economic şi mai ales politic, datorită noului Ţar Vladimir Putin, om şcolit în cea mai prestigioasă instituţie a URSS-ului, KGB sau Comitetul Securităţii Naţionale. Cu o forţă militară impresionantă (rămasă moştenire de la Stalin, Hruşciov, Brejnev şi Andropov) dar mai ales cu zăcăminte de petrol locul 3 în lume şi gaz lider mondial ca rezervă, Rusia, astăzi îşi permite să discute de la egal la cu statele Europei Unite şi SUA. Petrolul şi gazul sunt noile instrumente ale influenţei strategice care au plasat-o în centrul puterii mondiale.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

economic
energie
gazprom
nabucco
petrol
putin
relatii economice
relatii internationale
rusia
sociologic
turcia
ue

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi