Skip to content

Protectia si promovarea drepturilor copilului in legislatia interna si la nivelul uniunii europene

Informazioni tesi

  Autore: Viorel Ceama
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2006
  Università: Universitatea "Ovidius", Constanţa
  Facoltà: Drept
  Corso: Drept
  Relatore: Mihai Gabriel
  Lingua:
  Num. pagine: 113

Lucrarea se refera la aspecte privind drepturile copilul din legislatia Romaniei, legislatia Frantei si legislatia comunitara.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
4 INTRODUCERE Pentru fiecare dintre noi, copilăria este o secvenţă de istorie personală. Devenind părinti, copiii noştrii sunt cei pe care îi investim cu propriile speranţe neîmplinite, aşa cum au facut generaţiile dinaintea noastră, aşa cum vor face generaţiile ce vor urma. Copilaria este un tărâm magic. Nu ştim când şi unde se termină. Ne trezim doar că nu mai suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin. Copilaria este o lume fermecată, duioasă, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla. Copilaria este singura etapă a vieţii în care trăim totul la maxima intensitate. În ca-re plângem şi râdem în aceeaşi zi, în care ne supărăm şi iertăm dupa câteva momente. Pe măsură ce trec anii şi ne maturizăm, nebunia şi exuberanţa copilariei dispar. De-venim mai serioşi, zâmbim mai puţin, nu ne mai bucurăm de orice nimic care ni se oferă, avem gusturi, pretenţii rafinate. Calităţile şi aptitudinile copilului trebuie descoperite şi valorificate pentru ca acesta să-şi contureze o personalitate puternică, demnă. Copiii sunt mugurii viitorului ţării, de aceea orice subiect tratat despre copii trebuie luat în considerare, de către instituţiile statu-lui, pentru a preveni mai întâi şi apoi, acolo unde este cazul, a combate situaţii sociale pro-blemă în care se găsesc copiii fără părinţi sau cu părinţi dezechilibraţi ori când persoane fă-ră nici un fel de scrupule abuzează de slăbiciunea copiilor. Lecţiile copilăriei sunt instinctele adultului, de aceea, primordial în perioada copilă-riei, “omului mic”, este necesar un cadru familial armonios, ambient pentru formarea lui psihică, afectivă, morală şi fizică ca adult. Dar uneori, cadrul familial lipseşte sau în fami-lia de origine nu sunt îndeplinite condiţiile pentru buna dezvoltare a copilului. Din acest moment intervine societatea, şi instituţiile statului pentru a-i oferi copilului aflat în dificul-tate condiţii cât mai apropiate de cele familiale. Astfel, au apărut instituţii de tip rezidenţial şi de tip familial in care copiilor le sunt oferite condiţii apropiate de cele familiale. Acestor copii le lipseşte un „ingredient” pentru a fi fericiţi, dragostea părinţilor. De aceea se încea-rcă cu preponderenţă plasarea acestor copii în familia extinsă, sau adopţia pentru ca aceştia să nu simtă lipsa părinţilor. În alegerea acestei teme foarte delicată am fost influenţat de experienţa tatălui meu, care la o vârstă fragedă de numai 4 ani, a fost părăsit de mama sa, dar ulterior a fost adop-tat de o familie, care nu putea să aibă copii, bunicii mei, aceştia oferindu-i toată dragostea şi grija de care avea nevoie. În acest fel tatăl meu nu a simţit lipsurile unui copil instituţio-nalizat şi s-a dezvoltat normal. De asemenea o influenţă a avut-o şi prietena mea, care este învăţătoare, şi care îmi vorbeşte mult despre copiii pe care îi are în clasă .

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

adoptia in romania
adoptia internationala
conventia privind drepturile copilului
drepturile copilului in romania
protectia copilului

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi