Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Rolul tinerilor în sistemul relaţiilor politice: experienţa societăţii în schimbare


This master paper tries to reveal the basic grounds which moves the youth to take part to the political life of the societies in transition. At the same time there was tried to typologise the youth by force of the ways they are taking part to the political process and their impact onto various social spheres. The youth is the power which can change the society, due to their way to apprehend easier the liberal and democratic values; they are the promoters of such value as tolerance and individual freedom, which heaviness can’t be ignored by the state and the civil society.
With the implementation of democratic principles in the post-communist societies, the study about youth mentality and behaviour and their impact upon political relations has raised considerably. The high interest in youth generation has grown due to the fact that actual young people are not only the future generation, which valorizes the real experience in multidimensional context of transition, but also the actual generation, which gathers new knowledge trying either hardly or conflictual, to combine them with the values of precedent generation, to mix innovation with valorical traditions in order to ensure the continuity process.
In front of nowadays young generation it is set the fundamental goal, which is connected with the solution of socio-political problems and the horizontal modification of the normative, participative, relational and valuable system of the future society. Accomplishing a set of social functions, the young generation is recognized within society as a relevant subject of social and political relations. This social quality of young people is connected with their position in society, and it is realized in the historical and objective framework throughout the process of socialization.
In spite of the fact that young generation is a specific social category, its possibilities in the political life are limited by the normative acts and by the judicial framework in this branch. Young people don’t comprehend fully the objective quality of the socio-political relations and treat them in a subjective way, without the profound rationality of the process.
In an instable society, dominated by negativism and social ignorance, young generation has a contradictory and paradoxal character, as well as the existent political relations among them and other political actors from the society.

Mostra/Nascondi contenuto.
2 INTRODUCERE ACTUALITATEA TEMEI INVESTIGATE. Viaţa tineretului contemporan decurge în condiţii foarte dificile, ale riscurilor sociale cronice, care sunt determinate de caracterul stohastic al sociumului modern. În paralel cu transformările social-economice din societate care au contribuit la făurirea unor relaţii politice caliatativ noi, dezvoltarea proprietăţii private, a concurenţei s-a produs declinul orientărilor axiologice şi înstrăinarea parţială a tinerii generaţii de la valorile tradiţionale, general valabile. Esenţa tineretului ca grup socio-politic activ se evidenţiază prin funcţia sa de reproducere a structurii sociale şi funcţia inovaţională, care asigură continuitate structurii sociale. Preluînd ca moştenire şi reproducînd relaţiile politice existente în societate, fiecare generaţie nouă asigură păstrarea unităţii structural-funcţionale a societăţii şi îmbunătăţirea ei prin potenţialul său inovator. Sincronic, are loc procesul de extindere şi dezvoltare a tinerii generaţii şi societăţii în ansamblu. Problema centrală a politologiei şi psihologiei în contextul tematicii propuse este să explice natura relaţiilor politice şi cauzele ce generează un anumit tip de comportament în conştiinţa tineretului în calitatea sa de actor activ/pasiv al actului politic în particular, şi procesului politic, în ansamblu. La etapa actuală există necesitatea imperioasă de a stabili legătura ontologică, gnosiologică şi praxiologică dintre tineret şi relaţiile politice în care ei sunt antrenaţi, deoarece tineretul şi relaţiile politice reprezintă veriga dinamică şi participativă a sistemului politic luat în complexitatea lui. În lumina studiului se pune problema sincerităţii şi raţionalităţii unui anumit tip de comportament generat de fiinţa politică (homo politicus). Relaţiile politice sunt generate nu doar de factori raţionali, ci şi de factorii iraţionali care volens-nolens influenţează dinamica şi finalitatea acestora. Cu certitudine este demonstrat că individul nu poate să-şi calculeze fiecare pas şi să cunoască consecinţa acestuia în termeni fixşi. La fel este şi tineretul, care este cel mai fluctuant actor politic şi social al sistemului. Tineretul nu poate exista în afara relaţiilor politice, la fel cum relaţiile politice sunt anchilozate în absenţa actorilor ce le generează. Problematica studiată este foarte complexă şi delicată, deoarece fiecare tip de relaţie politică se bazează pe existenţa unui interes, este chiar alimentată de interese care pot fi benine şi maligne (malefice-benefice). Complexitatea relaţiilor politice în contextul transformărilor socio-politice necesită reevaluarea parametrilor existenţiali ai acestora într-o manieră democratică, transparentă, liberală. Verticalitatea relaţiilor politice determină calitatea performantă al sistemului politic şi redimensionarea acestuia în condiţiile tranziţiei spre democraţie. Participarea tineretului în viaţa politică a societăţii are un şir de caracteristici specifice, legate de factori obiectivi şi subiectivi. În acest context, odată cu implicarea tineretului în viaţa politică şi antrenarea acestuia în sfera relaţiilor politice creşte rolul inovator al acestora. În rezultatul succesiunii generaţiilor istorice, are loc procesul de transmitere şi păstrare al

International thesis/dissertation

Facoltà: Ştiinţe politice

Autore: Nighina Azizov Contatta »

Composta da 87 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 327 click dal 30/10/2007.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.