Skip to content

Mass-media, instrument de manipulare a opiniei publice

Informazioni tesi

  Autore: Platon Lilia
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, fac. Jurnalism
  Facoltà: Sociologie
  Relatore: Platon Lilia
  Lingua:
  Num. pagine: 68

Structurată sumar în două capitole, lucrarea “Mass-media –instrument de manipulare a opiniei publice”, are ca scop să studieze opinia publică prin două filiere: cel al complexităţii fenomenului psiho-social şi altul, printr-o secţiune nu atât de teoretizată, care o reprezintă ca o “victimă ” a utilizării ei în diferite scopuri.
Controlul informaţiei este cea mai eficientă tehnică de manipulare pe scară largă. Cei care se ocupă serios de controlul informaţiei utilizează mai multe metode de influenţare a opiniei, există chiar o companie la nivel internaţional care “produce” manipulări a evenimentelor internaţionale cu ajutorul presei. Acestui fenomen i s-a rezervat spaţiu în capitolul II. Tot aici voi vorbi despre tehnicile de influenţare folosite de mijloacele de informare în masă, în special în presa scrisă.
Iniţial era nevoie de o delimitare strictă a definiţiilor date în literatură opiniei, publicului şi opiniei publice, normal în capitolul I. Multitudinea de surse citate mi-au permis să fac o structurare logică în măsura sesizării temei, aducând, pe alocuri şi teze contradictorii.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
Lilia Platon Mass-media – instrument de manipulare a opiniei publice 2 INTRODUCERE Debutând ca “epocă a mulţimii” ( Gustave Le Bon), secolul nostru s-a afirmat prin internaţionalizarea istorică atât pe cale benefică- generalizarea interdependenţei economice la nivel planetar, cât şi pe cale malefică – cele două războaie mondiale. Ca primă consecinţă, mulţimea dispersată, capacitatea de procese sociale, generale şi puse-n situaţia de a-şi exercita civismul în raza de semnificaţie a unor atitudini cu impact asupra individualului. S-a transformat în public, de a cărui reacţie, toţi cei ce gestionau puterea au început a ţine cont din ce în ce mai mult. În acest context şi-a instituţionalizat opinia publică aria de legitimitate şi sistemul său de referinţă a “ devenit rezonatorul tuturor faptelor de interes public”. 1 Opinia publică nu reprezintă nicidecum o necunoscută. De cele mai multe ori având accepţiuni diferite, neîmpărţite unanim, primind semnificaţii diverse, nu rareori contradictorii, această sintagmă continuă să suscite un interes major, crescând pentru problematica pe care o acopere şi în relaţii cu alte fenomene şi procese sociale. Componentă esenţială a vieţii sociale, opinia publică reprezintă un complex de procese psiho-sociale supuse unor condiţionări multiple. Cunoaşterea lor are o mare importanţă atât pentru sesizarea şi explicarea mecanismelor sociale, pentru înţelegerea acţiunii indivizilor, grupurilor, maselor. Conducătorii politici care au sesizat adevărata putere a opiniei publice, nu au întârziat s-o exploreze, punând în acţiune toate mijloacele posibile, participând la formarea şi manipulare a ei. Opinia publică constituie ţinta de atingere a scopurilor, manipularea fiind metoda de atingere a lor. Fireşte sunt 1 Şt. Buzărnescu, Sociologia opiniei publice, Bucureşti 1996, p. 327.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

controlul informaţiei
opinia publică
opiniei publice

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi