Skip to content

Formarea atitudinii grijulii fata de natura la elevii claselor primare

Informazioni tesi

  Autore: Violeta Ciuntu
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2005
  Università: Universitatea Pedagogica de Stat din Chisinau "Ion Creanga"
  Facoltà: Ştiinţe ale educaţiei
  Corso: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
  Relatore: Popova Eugenia
  Lingua:
  Num. pagine: 101

De copiii de azi, generaţia cea mai tînără, mîine va depinde situaţia mediului înconjurător. Unii dintre ei vor deveni miniştri, conducători de întreprinderi, fermieri şi, dacă nu vor avea cunoştinţe şi educaţia corespunzătoare ce reiese din triada Natura+Omul+Societatea, atunci prin nişte simple semnări vor decide manifestări delicvente contra naturii: defişarea pădurilor, desecarea mlaştinilor, schimbarea cursului rîurilor etc.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
3 PREAMBUL De două milioane de ani, de cînd există omul pe pămînt, natura l-a ocrotit, fiindu-i prietenă. Ea l-a protejat, respectîndu-şi legile, regenerîndu-se nestingherită. Natura, prietena omului! Dacă ne gîndim că prietenia este legătura care-i uneşte pe oameni, afecţiunea dintre ei, atunci înţelegem că şi omul trebuie să manifeste respect şi dragoste pentru natură, ca lume ce constituie realitatea înconjurătoare, cu tot ce este însufleţit şi neînsufleţit (7). I.G.Pestalozzi menţiona că, natura este izvorul, datorită căruia, “intelectul evoluează de la percepţii senzoriale vagi la noţiuni clare”, iar cunoaşterea diferitelor fenomene ale naturii stimulează însuşirea artei de a vorbi. Celebrul pedegog rus C.D.Uşinschii sublinia, că natura joacă un rol deosebit în dezvoltarea gîndirii logice şi vorbirii coerente. El considera logica naturii drept cea mai accesibilă, elocventă şi folositoare pentru copil. Anume observările nemijlocite asupra naturii înconjurătoare “… vor constitui acele exerciţii primare de gîndire de care depinde caracterul logic, adică sensul cuvîntului însuşi şi din care mai apoi vor lua naştere spontan vorbirea logică şi înţelegerea legilor gramaticale”. Cunoaşterea naturii “trezeşte gîndirea copilului”, contribuie la dezvoltarea capacităţilor creatoare, îl face să mediteze asupra fenomenelor şi corpurilor ce-l înconjoară (15). De copiii de azi, generaţia cea mai tînără, mîine va depinde situaţia mediului înconjurător. Unii dintre ei vor deveni miniştri, conducători de întreprinderi, fermieri şi, dacă nu vor avea cunoştinţe şi educaţia corespunzătoare ce reiese din triada Natura+Omul+Societatea, atunci prin nişte simple semnări vor decide manifestări delicvente contra naturii: defişarea pădurilor, desecarea mlaştinilor, schimbarea cursului rîurilor etc. Cum să evităm consecinţele educaţiei ecologice eronate? Cine să-i înveţe pe băieţi şi fetiţe să ocrotească natura, să se bucure de sosirea cocorilor sau să îngrijească dumbrava? Din păcate, la şcoală o atitudine adecvată faţă de mediul ambiant se

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

continuturi
forme
metode
mijloace
obiective

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi