Skip to content

Regimul juridic al comertului electronic

Informazioni tesi

  Autore: Sergiu Gurduza
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2008
  Università: Universitatea de Stat din Moldova (RM), Facultatea Drept
  Facoltà: Drept
  Corso: Drept
  Lingua:
  Num. pagine: 75

The paper is consecrated to one of the most avant-garde area of interest for lawyers, economists and businessmen – the role and legal regime of electronic commerce. The thesis analyses a topic at the meeting point of several disciplines, including law, economics and information technologies, a topic insufficiently covered in the specialized literature in the Republic of Moldova.
The research strived to get an answer to the question what is an electronic trade, to analyze the international, national and other countries legal framework in this area, and to formulate concrete recommendations for the implementation of the national legislation in this area and its adjustment to international and European standards. As the topic is very broad and barely researched in the national specialty literature, a distinct effort has been put in order to produce a paper, which would explain basic principles and definitions, the way of functioning the electronic commerce and infrastructure in this area. Having a clear European integration vector as national priority, a special attention has been paid to the EU legislation. Throughout the research, the author has been guided by the following objectives:
- defining of the electronic commerce phenomenon and the identification of the aspects that are in a strong link with this;
- the evidence of the attributions and the legal functions of the electronic trade;
- the analyze of the electronic trade transactions;
- the profound examinations of the implies of electronic commerce above the international trade law;
- elucidating of the functional and appliance of the mechanism regard in the electronic commerce;
- the analyze of the international legal frame in the studied area;
- the comparative evaluation of the general tendencies in the electronic commerce;
- the identification of the applicable sphere, formulation of principles and settlement of the subjects that participate;
- determination of the electronic trade and bringing in evidence the legal effects of this;
- the analyze of the national legal regime regarding the electronic trade and formulation of different proposals regarding the improvement of the regulations in that area.
The research paper „Legal regime of the electronic commerce” brings its contribution to the process of promoting an informational society, underlying the accelerated character of the development of the electronic commerce at international level, and, implicitly at Republic of Moldova’s level.
The subject of the research hints at a very important aspect in the domain of electronic business and that of promoting the informational society, as one of the main instrument of the international commerce is the electronic commerce, which development is supposed to abandon the sovereignty in the commercial domain.
On the basis of the completed study have been formulated multiple conclusions, including on general measures necessary to be undertaken, discrimination and technique and legal importance and harmonization of legislations, training of population and lawyers, legal obstacles that lay in front of electronic trade and other aspects.
The study divides the fundamental particularities of the process of implementing the electronic commerce and proposes a more thorough analysis of the problems in the going on of this new type of commerce.
In the study, there is supported the necessity of borrowing the experience in the electronic commerce, especially that in the European part, the member states of the European Union. In the given context, there was emphasized the necessity that those countries having a small presence in the world market, the Internet should give the chance to break the historical and geographical barriers, and, consequently, quite an economical revitalizing.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
2 INTRODUCERE Actualitatea cercetării şi studierii temei. Progresul tehnologic fără precedent la care asistăm în ultimele decenii, care a condus la dezvoltarea tehnologiilor de prelucrare a informaţiilor, a dat naştere unei noi modalităţi de comunicare numită Internet şi unei noi realităţi virtuale. Dezvoltarea vertiginoasă a tehnologiilor informaţionale conduce în mod inevitabil la transformarea relaţiilor sociale şi civile. Aplicarea în circuitul civil a realizărilor ştiinţifice şi tehnice de ultimă oră condiţionează apariţia unor noi fenomene şi entităţi juridice, cum sînt documentele electronice şi semnătura electronică, care sînt instrumente de asigurare a dinamicii circuitului civil şi mijloace de protecţie a drepturilor şi intereselor personale ale participanţilor la comerţul electronic, care încheie acte juridice în formă electronică. Noutatea relativă a instituţiei comerţului electronic, precum şi particularităţile utilizării acesteia generează un dezechilibru al definiţiilor, al abordărilor şi al metodelor de reglementare. În acest sens, încercarea legislatorului din Republica Moldova (RM) de a crea un model juridic inedit, care corespunde doar parţial recomandărilor şi principiilor elaborate de Uniunea Europeană (UE), Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) şi de o serie de state cu o experienţă avansată în domeniul comerţului electronic, are potenţialul de a cauza anumite complicaţii în procesul implementării normelor juridice şi reduce eficienţa aplicării acestora. Actualitatea problemei ţine şi de aspectele practice legate de comerţul electronic, adică de avantajele majore pe care le prezintă viteza şi flexibilitatea relaţiilor, diminuarea cheltuielilor suportate atât de autorităţile publice, cît şi de persoanele fizice şi juridice în cadrul schimbului şi stocării documentelor pe suport de hârtie etc. Actualmente, în relaţiile comerciale internaţionale înregistrările electronice sînt utilizate frecvent în contabilitatea proprie a comercianţilor, în rapoartele contabile către diverse organisme abilitate (bănci naţionale, autorităţi financiare etc.), dar şi în operaţiunile comerciale internaţionale propriu-zise, între comercianţii „obişnuiţi”, pentru încheierea contractelor comerciale internaţionale, efectuarea operaţiunilor interbancare, a plăţilor, viramentelor, compensaţiilor etc. În esenţă, un cadru juridic adecvat permite oricui şi din orice punct geografic, indiferent de amplasarea părţilor, doar cu utilizarea calculatorului conectat la Internet, să încheie acte juridice comercial-financiare, să achite facturile pentru întreţinere, să facă achiziţii inclusiv publice şi disponibile publicului, să completeze şi să transmită operativ declaraţii de venit, agenţii economici având şi posibilitatea de a expedia declaraţiile vamale chiar înainte ca marfa să ajungă la vamă, ceea ce permite economisirea resurselor timpului şi a mijloacelor financiare. Deci, cu cît mai repede

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

comert electronic
document electronic
e-commerce
e-government
e-signature
semnatura electronica
tranzactii electronice

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi