Skip to content

Ontologia negatiei

Informazioni tesi

  Autore: Stefan Bolea
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2004
  Università: Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
  Facoltà: Studii Europene
  Corso: Filosofie
  Relatore: Jucan Marius
  Lingua:
  Num. pagine: 118

Eseul aduce un punct de vedere nou asupra nihilismului, studiat din privinţa instrumentalizării sale. Dezvoltările sale originale ar fi:

► studierea lui Kierkegaard în contextul anti-metafizicii, cât şi o evidenţiere a metodei sale paroxistice ce a făcut carieră în opera lui Cioran, Sartre, Fondane
► studierea operei lui Nietzsche din punctul de vedere al filozofiei alterităţii (o receptare a lui Ricoeur şi Lévinas)
► evidenţierea caracterului lacunar a conceptului de Supraom
► studierea doctrinei lui Lautréamont într-un context anti-umanist, post-schopenhauerian, pre-cioranian
► evidenţierea mutaţiei ce a survenit în modernitatea târzie relativă la percepţia asupra morţii
► o teorie noua a libertăţii pe marginile operei lui Rimbaud
► evidenţierea rolului lui Rimbaud jucat în descoperirea inconştientului
► consecinţele dualismului om/individ în opera lui Stirner
► importanţa schimbării accentului interogaţiei referitoare la stat la Bakunin

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
1. Introducere 1.1Structură Prezentul eseu încearcă să stabilească diagnosticul unei mentalităţi de secol 19, referitoare la nihilismul european din filozofie, literatură şi politică. Tratarea este, în general, comparativistă şi premisele discursului sunt, în principal, filozofice. In filozofia secolului 19, discipolul infidel al lui Hegel (Søren Kierkegaard) şi discipolul infidel al lui Schopenhauer (Friedrich Nietzsche) sunt creatori unui nou trend de filozofie, iraţionalist, descentrat, polimorf, premergător anti-metafizicii. In literatură, cazurile lui Lautréamont şi Arthur Rimbaud, au fost cele care ne-au reţinut atenţia, pre-eminente pentru anti-umanismul şi pentru valorizarea în premieră a subconştientului. In istoria doctrinelor politice, anarhismul a fost, desigur, cea mai violentă expresie a punerii în discuţie a legitimităţii statului. Max Stirner, cu discursul său egocentrist, frizând demonismul şi Bakunin, cu a sa deconstrucţie a legitimităţii religioase şi al său anti-autoritarism vehement, au fost luaţi în considerare. Dacă ar fi să evidenţiem o constantă a discursului nihilist, aceasta ar fi vitalitatea . Este acel pesimism activ, pozitiv, despre care vorbeşte Jean Delumeau, atunci când se referă la mentalitatea grecească. Toate textele studiate au un ritm vivace, uşor nevrozat, chiar şi atunci când obiectul studiului este funebru. Este un semn de sănătate, acela de a-ţi păstra buna-dispoziţie, atunci când intri pe un teritoriu lipsit de viaţă. Cărţile căruia acestui studiu îi sunt tributare sunt „Anormalii” de Michel Foucault, cărţile lui Heidegger şi Deleuze despre 4

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

alteritate
anarhism
antiumanism
existentialism
kierkegaard
lautreamont
nietzsche
nihilism
rimbaud

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi