Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Studiul privind reabilitatrea ecologica a zonelor afectate de actitatea miniera din perimetrul Brad

Pe plan mondial poluarea mediului constituie, fără îndoială, cea mai gravă ameninţare a viitorului nostru comun.
Pentru societatea contemporană, protecţia mediului reprezintă o problemă de importanţă majoră, deoarece dezvoltarea economică are loc în cadrul creat de mediul ambiant în care existăm şi activăm.
România, ca şi alte ţări din Europa şi din lume, se confruntă cu multiple cazuri de poluare a mediului. Permanent, factorii de mediu au fost şi sunt supuşi agresivităţii activităţilor antropice, înrăutăţirea progresivă a calităţii acestora determinând implicaţii de ordin social cu repercusiuni asupra calităţii vieţii.
Printre activităţile antropice, care afectează negativ mediul înconjurător, sunt şi cele miniere.
Colectivităţile umane din vecinătatea zonelor miniere resimt din plin influenţa degradării factorilor de mediu. Nu exceptează de la aceasta nici perimetrul minier Brad, care face obiectul prezentului studiu.
În vederea adoptării unei strategii viabile de protecţie a mediului şi reabilitare ecologică pe termen lung, obiectivul general de rezolvare, propus ca abordare la Sucursala Minieră Brad, constă în implementarea optimului interacţiunii dintre sistemul economic, tehnologic, ambiental şi uman.
Lucrarea, după o analiză atentă şi minuţioasă, prezintă soluţii privind reabilitarea ecologică a zonelor afectate de industria minieră din perimetrul Brad, plecând de la premisa că “mai uşor şi mai ieftin este să previi decât să refaci după producerea poluării”.

Mostra/Nascondi contenuto.
Descrierea generală a perimetrului minier Brad 6 CAPITOLUL 1 DESCRIEREA GENERALĂ A PERIMETRULUI MINIER BRAD 1.1 Delimitarea perimetrului minier Brad Perimetru minier Brad, care din punct de vedere administrativ aparţine Sucursalei Miniere Brad, din cadrul MINVEST – Deva, este situat în cadrul Munţilor Metaliferi (figura nr. 1.1) pe teritoriul judeţului Hunedoara. În interiorul acestuia se desfăşoară activităţi de exploatare subterană, exploatare la zi şi de preparare. De asemenea, pe acest teritoriu există un laborator central, ateliere, autobază şi cantine, halde de steril un iaz de decantare. (figura nr. 1.2) Activitatea de exploatare a minereurilor auro-argentifere din zăcământul Barza se desfăşoară în cadrul minei Barza, situată în satul Barza, comuna Crişcior la circa 6 km S-E de oraşul Brad. Cea de extragere a minerului cuprifer în cariera Valea Morii, amplasată pe teritoriul comunei Crişcior la cca. 7,0 km S-E de oraşul Brad. Figura nr. 1.1 Amplasarea perimetrului minier Brad Uzinele de preparare a minereurilor auro-argentifere şi cuprifere sunt amplasate în incinta Gurabarza pe teritoriul comunei Crişcior la circa 5 km E de oraşul Brad. Sterilul rezultat din lucrările de descopertare din cariera Valea Morii este depus în halda Cireşata, şi cel rezultat din lucrările de deschidere şi exploatare subterană din mina Barza în halda Valea Blojului, iar sterilul de la uzinele de preparare Gurabarza în iazul de decantare Ribiţa amplasat la circa 6,5 km V-NV de oraşul Brad pe teritoriul comunei Baia de Criş sat Ribiţa. 1.2 Aşezarea geografică Munţii Metaliferi se interpun între Munţii Zarandului şi Munţii Trascăului, ocupând zona mediană a Apusenilor Sudici, ei se desfăşoară între paralele de 45º 47’ şi 46º 22’ longitudine nordică şi meridianele de 22º 23’ şi 23º 27’ longitudine estică.

International thesis/dissertation

Facoltà: Inginerie Mediului

Autore: Emilia-Cornelia Dunca Contatta »

Composta da 225 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 334 click dal 19/02/2009.

 

Consultata integralmente una volta.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.