Skip to content

Studiul privind reabilitatrea ecologica a zonelor afectate de actitatea miniera din perimetrul Brad

Informazioni tesi

  Autore: Emilia-Cornelia Dunca
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2003
  Università: Universitatea din Petroşani
  Facoltà: Inginerie Mediului
  Corso: Ecologie şi protecţia mediului
  Relatore: Georgescu Mircea
  Lingua:
  Num. pagine: 225

Pe plan mondial poluarea mediului constituie, fără îndoială, cea mai gravă ameninţare a viitorului nostru comun.
Pentru societatea contemporană, protecţia mediului reprezintă o problemă de importanţă majoră, deoarece dezvoltarea economică are loc în cadrul creat de mediul ambiant în care existăm şi activăm.
România, ca şi alte ţări din Europa şi din lume, se confruntă cu multiple cazuri de poluare a mediului. Permanent, factorii de mediu au fost şi sunt supuşi agresivităţii activităţilor antropice, înrăutăţirea progresivă a calităţii acestora determinând implicaţii de ordin social cu repercusiuni asupra calităţii vieţii.
Printre activităţile antropice, care afectează negativ mediul înconjurător, sunt şi cele miniere.
Colectivităţile umane din vecinătatea zonelor miniere resimt din plin influenţa degradării factorilor de mediu. Nu exceptează de la aceasta nici perimetrul minier Brad, care face obiectul prezentului studiu.
În vederea adoptării unei strategii viabile de protecţie a mediului şi reabilitare ecologică pe termen lung, obiectivul general de rezolvare, propus ca abordare la Sucursala Minieră Brad, constă în implementarea optimului interacţiunii dintre sistemul economic, tehnologic, ambiental şi uman.
Lucrarea, după o analiză atentă şi minuţioasă, prezintă soluţii privind reabilitarea ecologică a zonelor afectate de industria minieră din perimetrul Brad, plecând de la premisa că “mai uşor şi mai ieftin este să previi decât să refaci după producerea poluării”.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
Descrierea generală a perimetrului minier Brad 6 CAPITOLUL 1 DESCRIEREA GENERALĂ A PERIMETRULUI MINIER BRAD 1.1 Delimitarea perimetrului minier Brad Perimetru minier Brad, care din punct de vedere administrativ aparţine Sucursalei Miniere Brad, din cadrul MINVEST – Deva, este situat în cadrul Munţilor Metaliferi (figura nr. 1.1) pe teritoriul judeţului Hunedoara. În interiorul acestuia se desfăşoară activităţi de exploatare subterană, exploatare la zi şi de preparare. De asemenea, pe acest teritoriu există un laborator central, ateliere, autobază şi cantine, halde de steril un iaz de decantare. (figura nr. 1.2) Activitatea de exploatare a minereurilor auro-argentifere din zăcământul Barza se desfăşoară în cadrul minei Barza, situată în satul Barza, comuna Crişcior la circa 6 km S-E de oraşul Brad. Cea de extragere a minerului cuprifer în cariera Valea Morii, amplasată pe teritoriul comunei Crişcior la cca. 7,0 km S-E de oraşul Brad. Figura nr. 1.1 Amplasarea perimetrului minier Brad Uzinele de preparare a minereurilor auro-argentifere şi cuprifere sunt amplasate în incinta Gurabarza pe teritoriul comunei Crişcior la circa 5 km E de oraşul Brad. Sterilul rezultat din lucrările de descopertare din cariera Valea Morii este depus în halda Cireşata, şi cel rezultat din lucrările de deschidere şi exploatare subterană din mina Barza în halda Valea Blojului, iar sterilul de la uzinele de preparare Gurabarza în iazul de decantare Ribiţa amplasat la circa 6,5 km V-NV de oraşul Brad pe teritoriul comunei Baia de Criş sat Ribiţa. 1.2 Aşezarea geografică Munţii Metaliferi se interpun între Munţii Zarandului şi Munţii Trascăului, ocupând zona mediană a Apusenilor Sudici, ei se desfăşoară între paralele de 45º 47’ şi 46º 22’ longitudine nordică şi meridianele de 22º 23’ şi 23º 27’ longitudine estică.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

pedologie
reabilitare
recultivare biologica
statiuni de terenuri degradate

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi