Skip to content

Propaganda familială Iulio – Claudiană. Mausoleul lui Augustus

Informazioni tesi

  Autore: Rada Varga
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2007
  Università: Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
  Facoltà: Istorie
  Corso: Arheologie
  Relatore: Piso Ioan
  Lingua:
  Num. pagine: 76

Legitimarea puterii a fost, pentru orice conducător, indiferent de epocă şi circumstanțe, o problemă de primă importanță, căreia i–au fost alocate resurse umane şi materiale majore. Indiferent de elementele adiacente introduse, întotdeauna a fost oportun ca legitimarea să se facă şi prin descendeță-reală sau fictivă, auto–asumată sau conferită, spirituală sau sangvină.
Pe fondul ambiguu al secolului I a. Chr., dominat de ambiţii personale, dar şi de tradiţii încă puternic ancorate în mentalitatea colectivă romană, Augustus va trebui să îşi construiască ideologia dinastică. Tuturor influențele elenistice cvasi-asimilate, tuturor tendințele, el va trebui să le dea unitate şi coerenţă. Marea provocare, căreia Octavian i–a făcut perfect față, a fost găsirea unui mod, unic şi cuprinzător, care să îmbine grandiosul formei de expresie elenistică cu menajarea sentimentelor conservatoare ale Romei. În acelaşi timp, el trebuie să transmită mesajul puterii care poate asigura echilibrul politic atât de necesar, dar şi imaginea romanului pios, care nu se dezice de stămoşii săi şi de tradițiile lor. Într–un cuvânt, el trebuie să înfăptuiască aproape imposibilul şi să se auto–prezinte, în mod credibil, precum pater şi filius în egală măsură.
Vectorul propagandei familiale a lui Augustus, în jurul căruia îşi va construi mereu ideologia dinastică, este Mausoleul. Monument central, durabil, Mausoleul ilustează probabil cel mai bine schimbările de program, evoluția ideologică a lui Augustus şi a urmaşilor săi. El îmbină laturile funcționale cu cele ale reprezentării de sine, este monumentul şi sanctuarul central al dinastiei, precum şi oglinda intențiilor, sentimentelor şi schimbărilor sale.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
3 I. Structuri propagandistice familiale Legitimarea puterii a fost, pentru orice conducător, indiferent de epocă şi circumstanţe, o problemă de primă importanţă, căreia i–au fost alocate resurse umane şi materiale majore. Indiferent de elementele adiacente introduse, întotdeauna a fost oportun ca legitimarea să se facă şi prin descendeţă - reală sau fictivă, auto–asumată sau conferită, spirituală sau sangvină. Prezentate oportun, oricare dintre aceste variante şi oricare combinaţie dintre ele, pot duce la rezulatatul dorit, pot câştiga încredere şi sprijin. Sângele oferă garanţia calităţilor personale, iar filiaţia (semi -) divină aduce un plus charismei personale. În privinţa legitimării prin descendenţă, Orientul pre–elenistic apare ca „mare maestru”. Influenţele resimţite, însă, de Roma de pe urma acestor teologii regale sunt doar indirecte. În Orient, legitimarea se face în mare parte prin sângele regal; nelipsita descendenţă divină face ca acest sânge să fie „sfânt”. Dorinţa de a–i păstra puritatea justifică – la nivel ideologic – căsătoriile între membrii familiei. Femeile casei regale sunt singurele mame „acceptabile” pentru un viitor conducător, întru–cât ele însele sunt purtătoare ale sângelui divin şi descendente ale înaintaşilor dinastici. Acest sistem duce la apariţia unor linii de înrudire complicate, are o ideologie, deşi nu întotdeauna complexă, uneori foarte complicată şi puţin prolixă, care se pliază numai pe anumite valori morale. Tradiţia greacă clasică dă o importanţă moderată legitimării statutului prin descendenţă. Desigur, familia asigură locul în cadrul cetăţii, social şi într–o oarecare măsură politic. Chiar şi în cea mai democratică societate, o descendenţă ilustră facilitează nu de puţine ori votul de încredere al maselor. Arborii genealogici însă, în cetăţile greceşti, sunt sinuoşi: familiile importante descind dintr–un erou legendar sau chiar un zeu, după care urmează o genealogie obscură, până la membrii generaţiei care s–a făcut reamrcată în polis şi a cărei amintire şi fapte ţin de istoria recentă. Cultul eroilor reali, antrenat în jurul mormintelor miceniene de cele mai multe ori, este anonim şi se constituie mai mult într–o formă semi–religioasă de aducere aminte

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

augustus
cult imperial
istoria mentalităților
istorie romană
mausoleul lui augustus
studii clasice

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi