Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Impozitele indirecte şi orientările de reformare a acestora in vederea sustinerii activitatii intreprinderilor industriale

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare este condiţionată de necesitatea estimării impactului impozitelor indirecte asupra rezultatelor activităţii оntreprinderilor industriale din Republica Moldova şi de oportunitatea elaborării unui mecanism de perfecţionare a impunerii indirecte, aplicate оn cadrul acestora, оn vederea armonizării intereselor private cu cele publice. De aceea, revizuirea politicii fiscale şi crearea unui sistem fiscal eficient este una din problemele-cheie оn vederea realizării schimbărilor rezultative оn economie.
Creşterea economică reprezintă unul dintre obiectivele principale ale politicii economice a statului. Luвnd оn considerare consolidarea politicilor statale de stimulare a activităţii economice, urmează a fi analizat rolul şi impactul acestora оn asigurarea unei creşteri economice durabile. Experienţa mai multor ţări demonstrează c ă majoritatea politicilor de redresare economică utilizează instrumentele politicii de impunere, care au consecinţe favorabile asupra economiei reale a statului.
Politica fiscală, fiind parte componentă a politicilor macroeconomice, оndeplineşte funcţia de coordonare a corelaţiilor dintre celelalte politici economice: bugetare, structurale, antreprenoriale. Eficacitatea politicii fiscale se manifestă prin consecinţele ei asupra activităţii economice. Astfel, intermediul impozitelor, atвt directe, cвt şi indirecte, ea intervine оn procesul de obţinere şi distribuire a veniturilor agenţilor economici şi, respectiv, asupra rezultatelor financiare ale acestora.
Economia autohtonă necesită perfecţionarea instrumentelor de gestiune macroeconomică. Оn acest context, considerăm că este deosebit de importantă şi binevenită analiza politicii fiscale, a impozitelor indirecte şi impactul acestora asupra economiei reale din Republica Moldova, оn particular, asupra sectorului industrial. Asigurarea dezvoltării economiei naţionale, a căreia parte componentă o constituie industria, necesită atвt perfecţionarea bazei legislative, cвt şi a sistemului fiscal. Concomitent redresarea economiei Republicii Moldova este posibilă prin elaborarea unui mecanism fiscal eficient, оn cadrul căruia un rol important le revine impozitelor indirecte. De aceea, considerăm oportună efectuarea unui studiu consacrat estimării impactului impozitelor indirecte asupra rezultatelor activităţii agenţilor economici.

Mostra/Nascondi contenuto.
3 INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare este condiţionată de necesitatea estimării impactului impozitelor indirecte asupra rezultatelor activităţii întreprinderilor industriale din Republica Moldova şi de oportunitatea elaborării unui mecanism de perfecţionare a impunerii indirecte, aplicate în cadrul acestora, în vederea armonizării intereselor private cu cele publice. De aceea, revizuirea politicii fiscale şi crearea unui sistem fiscal eficient este una din problemele-cheie în vederea realizării schimbărilor rezultative în economie. Creşterea economică reprezintă unul dintre obiectivele principale ale politicii economice a statului. Luând în considerare consolidarea politicilor statale de stimulare a activităţii economice, urmează a fi analizat rolul şi impactul acestora în asigurarea unei creşteri economice durabile. Experienţa mai multor ţări demonstrează că majoritatea politicilor de redresare economică utilizează instrumentele politicii de impunere, care au consecinţe favorabile asupra economiei reale a statului. Politica fiscală, fiind parte componentă a politicilor macroeconomice, îndeplineşte funcţia de coordonare a corelaţiilor dintre celelalte politici economice: bugetare, structurale, antreprenoriale. Eficacitatea politicii fiscale se manifestă prin consecinţele ei asupra activităţii economice. Astfel, intermediul impozitelor, atât directe, cât şi indirecte, ea intervine în procesul de obţinere şi distribuire a veniturilor agenţilor economici şi, respectiv, asupra rezultatelor financiare ale acestora. Economia autohtonă necesită perfecţionarea instrumentelor de gestiune macroeconomică. În acest context, considerăm că este deosebit de importantă şi binevenită analiza politicii fiscale, a impozitelor indirecte şi impactul acestora asupra economiei reale din Republica Moldova, în particular, asupra sectorului industrial. Asigurarea dezvoltării economiei naţionale, a căreia parte componentă o constituie industria, necesită atât perfecţionarea bazei legislative, cât şi a sistemului

International thesis/dissertation

Facoltà: Economie

Autore: ADRIAN VRABIE Contatta »

Composta da 141 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 140 click dal 14/07/2009.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.