Skip to content

Researches concerning the solid state transformations of steels, with application to the superficial hardening

Informazioni tesi

  Autore: marius arghirescu
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2008
  Università: Universitatea "Politehnica", Bucureşti
  Facoltà: Ingineria materialelor
  Corso: Ştiinţa materialelor
  Relatore: Zamfir  Simona
  Lingua:
  Num. pagine: 190

Cercetări privind transformările în stare solidă a oţelurilor cu aplicare la tratamentul
de călire superficială prin încălzire cu c.i.f..
Rezumat Ing. Drd. Marius Arghirescu- teză de doctorat, noiembrie, 2008
Cercetările teoretice prezentate în teză constau într-o teorie de explicare microfizică pentru explicarea unitară a mecanismului transformărilor în metale. Printr-un model teoretic original de transformare alotropică tip Bain graduală, este interpretată perioada de incubaţie a transformării perlitice ca fiind timpul necesar formării unei regiuni Bain cvasipatratice de ferită suprasaturată fără forfecare complementară, dimensionată conform corelaţiei dintre relaţia Zener şi lucrul mecanic de distorsiune Bain, respectiv-timpul de formare a lamelelor probainitice şi este dedusă curba PS a diagramei TTT a oţelurilor-carbon şi un posibil rol al mecanismului de forfecare neomogenă în germinarea şi creşterea perlitei. Generalizarea modelului pentru transformarea şi morfologia bainitică şi perlitică este realizată printr-un model de forfecare în trei paşi care explică şi generarea dislocaţiilor de interfaţă semicoerentă. Prin expresia Bardeen a potenţialului de interacţie atomică din metale este obţinută o expresie a forţei motrice de gradient de temperatură a transformării martensitice, cu implicaţii explicative şi pentru cazul aliajelor tip „marmem”.
În cazul mecanismului difuziei, al transformării austenită-perlită este dedusă teoretic o relaţie exponenţială dependentă de temperatură a grosimii lamelelor de cementită şi perlită care explică şi formarea sub-sub-subunităţilor de fragmentare a lamelelor bainitice şi poziţia punctului critic MS pe diagrama TTT.
Cercetările experimentale prezentate în teza de doctorat constau în studii privind influenţa curenţilor electrici asupra transformărilor în stare solidă, realizate cu un inductor de călire superficială cu trei spire: una pentru austenitizare şi două pentru călire quasi-izotermă a suprafeţei oţelurilor în formă de bară, realizată prin răcire simultană cu apă. Microstructurile obţinute arată că acţiunea microcurenţilor de inducţie de 8kHz nu împiedică formarea lamelelor perlitice dar măresc forţa motrice a transformării bainitice şi martensitice şi duritatea în suprafaţă a oţelurilor tratate termic. Cu o instalaţie experimentală de încălzire electrică a unor sârme din oţel, cu c.e. de 50Hz şi 170A, a fost evidenţiată acţiunea perturbativă a c.e. de j.f. şi î.i. asupra transformării perlitice, realizată cu o forţă motrice de câmp electric, microstructurile obţinute prezentând lamele perlitice cu sinuozităţi şi variaţii importante a distanţelor interlamelare.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
34 CAPITOLUL II: TRATAMENTUL DE CĂLIRE SUPERFICIALĂ PRIN ÎNCĂLZIRE CU C.I.F. II.1.- Introducere -La tratamentele termice convenţionale, ca mijloace de încălzire se folosesc surse exterioare (cuptoare cu flacără, cuptoare electrice cu rezistori) care transmit căldura la suprafaţa produselor prin radiaţie şi convecţie. În aceste condiţii coeficientul global de transmitere a căldurii de la o sursă termică exterioară la suprafaţa produselor supuse încălzirii variază în limitele uzuale 50 - 250 W/m 2 K, astfel încât fluxul termic superficial (q s ), dependent de puterea sursei (P) şi de suprafaţa produselor (A) prin relaţia simplă: (1.20) q s = P/A, variază - la rândul său - în limitele 1-10 W/cm 2 . Pe de altă parte, fluxul termic superficial, se transmite în continuare în grosimea produsului prin conducţie şi în funcţie de valorile fluxului şi de grosimea produsului, suprafaţa acestuia se încălzeşte cu viteze relativ mici, de ordinul a 0,1 - 1 grd/s; (la încălzirea produselor groase, cu regimuri numite “de precauţie”, pentru evitarea tensiunilor termice şi a efectelor lor nedorite se folosesc viteze şi mai mici, de ordinul a 0,01 - 0,03 grd/s). Viteza de încălzire a straturilor interioare este cu mult mai mică, mai ales la produsele groase. -Trecerea de la cuptoarele cu flacără şi electrice la băile de săruri şi metalice permite intensificarea schimbului de căldură exprimată prin valori mai ridicate ale coeficientului global de transfer (α=250÷1000 W/m 2 xK) şi a fluxului termic superficial (q s =103÷0 W/cm 2 ): întrucât în acest tip de cuptoare se încălzesc - de regulă - produse de dimensiuni mici, vitezele de încălzire cresc în mod corespunzător (ν înc =2÷10 grd/s). Valori oarecum apropiate se întâlnesc la încălzirea în straturi fluidizate (sub limita inferioară la cuptoarele de temperaturi scăzute şi medii şi către limita superioară pentru acelea de temperaturi înalte). -Încălzirea metalelor prin efect de rezistenţă electrică este o metodă de încălzire rapidă a materialelor metalice şi se poate realiza în următoarele moduri [23]: a) Încălzirea electrică rezistivă prin contact: În principiu, încălzirea superficială prin contact constă în încălzirea unui strat superficial al piesei (0,5...1,5 mm) deasupra punctului de transformare Ac 3 , cu o viteză suficient de mare. Pentru încălzirea prin contact este caracteristică concentrarea locală a puterii termice şi, prin urmare, temperatura înaltă în zona de contact dintre piesă şi electrod, datorită rezistenţei considerabile a contactului, în comparaţie cu rezistenţa însăşi a piesei. Rezultă deci că se produce o încălzire numai a stratului superficial al piesei, iar în adâncimea ei temperatura va rămâne neschimbată. Metoda se bazează pe utilizarea efectului Joule-Lenz produs de un curent electric continuu sau alternativ de frecvenţă industrială (50 Hz), prin intermediul rezistenţei de contact (R c ) creată prin apăsarea unei role-electrod din cupru pe suprafaţa unei piese din oţel. Cantitatea de căldură produsă Q=R c I 2 t se repartizează între rolă şi piesă, cea mai mare parte revenind stratului superficial al piesei, în care densitatea de curent atinge valori de ordinul a 10 2 A/cm 2 , scăzând proporţional cu pătratul distanţei către miezul piesei. În acest fel, într-un timp foarte scurt un anumit volum de oţel din stratul superficial este adus la temperaturi în domeniul austenitic, cu viteze de încălzire de 200 - 300 grd/s. Pentru încălziri pe adâncimi de 3 - 5 mm este necesară o intensitate a curentului electric de 500 - 700 A/mm de lăţime de rolă. Cum rola are diametrul de 200 - 300 mm şi lăţimea (în zona de contact) de 8 - 16 mm rezultă că transformatorul trebuie să furnizeze un curent cu intensitatea de 4000 - 110000 A-deosebit de mare. Aceste inconveniente , împreună cu altele, cum ar fi apariţia fâşiilor revenite datorită faptului că în deplasarea sa, rola creează un câmp termic, care se suprapune parţial peste fâşiile deja

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

allotropic transformation
bainite
bainitic quenching
carbides precipitation
driving force transformation
electropatenting
high frequency currents
induction heating
interlamellary distance
isothermal transformation
martensite
pearlite
shearing
solid state transformation
steel
superficial hardening

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi