Skip to content

Distrugerea limbajului artistic-previziune a sfârşitului modernităţii

Informazioni tesi

  Autore: Dorin David
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 1998
  Università: Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
  Facoltà: Filosofie
  Corso: Filosofie
  Lingua:
  Num. pagine: 41

Pe fondul unor noi teorii ale secolului al XIX-lea - în principal filosofice şi matematice, dar şi psihologice - avangărzile artistice ale începutului de secol vor rupe cu tradiţia de o manieră aproape totală (se va vedea mai târziu de ce “aproape”). Această ruptură pe care am numit-o distrugerea limbajului artistic tradiţional, se va manifesta, sub diferite forme, mai întâi în pictură şi muzică, apoi va continua în arhitectură şi literatură.
Ipoteza de la care plecăm este strânsa legătură care există între diferitele modalităţi de exprimare umană - sisteme ce poartă numele de limbaje -, anume între cel artistic - şi aici avem în vedere atât artele plastice, cât şi literatura şi muzica - şi cel lingvistic, moda sau filosofia. Aceste limbaje au încercat să facă o “revizie”, o întoarcere de 180 de grade, adică o ruptură totală faţă de trecut, de tradiţie, care, într-un feed-back, au afectat însăşi sistemul în sine. Presupunerea noastră este, mai departe, aceea că limbajul artistic, aşa cum sensul şi conţinutul său va reieşi din tratarea sa în acest eseu, este cel care prevesteşte “distrugerile” care vor avea loc apoi în toate celelalte limbaje, ceea ce înseamnă la limita maximă, pe care din nou presupunem că o vom atinge curând, sfârşitul modernităţii.
În conformitate cu această ipoteză, vom explica mai pe larg de ce termenul de postmodern, - care s-a împământenit deja prea tare şi în prea multe domenii, extinzându-se pe o prea mare suprafaţă, astfel încât nu mai putem renunţa la el, chiar dacă am dori sau chiar dacă nu ni se pare viabil şi nici justificabil: sfârşitul modernităţii (ca să putem spune post) încă nu s-a produs.
Multă lume se teme de ceea ce religiile au consacrat în termenii de sfârşitul lumii. Părerea noastră este că, într-adevăr, un sfârşit al lumii va avea loc, dar este sfârşitul lumii moderne, aşa cum s-a desfăşurat ea în istoria cu care este asociată, astfel încât putem vorbi de un sfârşit al istoriei, fără să-l interpretăm în termeni teologici, soteriologici sau apocaliptici.
Dureroasă sau nu, crezută (credibilă) sau nu, trecerea de la o epocă la alta, aşa cum a fost trecerea de la Antichitate la Evul Mediu, sau, mai mult, de la Renaştere la Modernitate, s-a făcut întotdeauna printr-o perioadă de criză; această trecere nu a fost niciodată uşoară şi a implicat multe teorii, mult travaliu de a oferi explicaţii, ipoteze, întrebări sau răspunsuri; dacă nu luăm în considerare implicaţiile teologico-escatologice, neîncrederea pe care o arătau majoritatea oamenilor atunci nu e diferită de cea a celor de acum, iar teama altora din alte vremuri e identică - sau măcar aproape identică, dar pe alte nivele - cu cea din vremurile noastre.

Informazioni tesi

  Autore: Dorin David
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 1998
  Università: Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
  Facoltà: Filosofie
  Corso: Filosofie
  Lingua:
  Num. pagine: 41

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
Dorin David Distrugerea limbajului artistic-previziune a sfârşitului modernităţii 3 Cap. I SCURTĂ INTRODUCERE SAU DESPRE IPOTEZE Pe fondul unor noi teorii ale secolului al XIX-lea - în principal filosofice şi matematice, dar şi psihologice - avangărzile artistice ale începutului de secol vor rupe cu tradiţia de o manieră aproape totală (se va vedea mai târziu de ce “aproape”). Această ruptură pe care am numit-o distrugerea limbajului artistic tradiţional, se va manifesta, sub diferite forme, mai întâi în pictură şi muzică, apoi va continua în arhitectură şi literatură. Chiar dacă această distrugere a limbajului a activat la început doar asupra celui artistic, ea se va extinde apoi încet, încet şi asupra altor limbaje ale omului (limbaj va fi luat în acest eseu în sens larg, sens care va fi explicat mai îndeaproape în cap.II): de la limbajul natural, cel vorbit sau scris - pe care l-aş putea numi limbaj lingvistic - şi până la cel mai elevat, al filosofiei. Ipoteza de la care plecăm este strânsa legătură care există între diferitele modalităţi de exprimare umană - sisteme ce poartă numele de limbaje -, anume între cel artistic - şi aici avem în vedere atât artele plastice, cât şi literatura şi muzica - şi cel lingvistic, moda sau filosofia. Aceste limbaje au încercat să facă o “revizie”, o întoarcere de 180 de grade, adică o ruptură totală faţă de trecut, de tradiţie, care, într-un feed-back, au afectat însăşi sistemul în sine. Presupunerea noastră este, mai departe, aceea că limbajul artistic, aşa cum sensul şi conţinutul său va reieşi din tratarea sa în acest eseu, este cel care prevesteşte “distrugerile” care vor avea loc apoi în toate celelalte limbaje, ceea ce înseamnă la limita maximă, pe care din nou presupunem că o vom atinge curând, sfârşitul modernităţii. În conformitate cu această ipoteză, vom explica mai pe larg de ce termenul de postmodern, - care s-a împământenit deja prea tare şi în prea multe domenii, extinzându-se pe o prea mare suprafaţă, astfel încât nu mai putem renunţa la el, chiar dacă am dori sau chiar dacă nu ni se pare viabil şi nici justificabil: sfârşitul modernităţii (ca să putem spune post) încă nu s-a produs. Multă lume se teme de ceea ce religiile au consacrat în termenii de sfârşitul lumii. Părerea noastră este că, într-adevăr, un sfârşit al lumii va avea loc, dar este sfârşitul lumii moderne, aşa cum s-a desfăşurat ea în istoria cu care este asociată, astfel încât putem vorbi

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

apocalipsa
artistic
avangarda
coseriu
culianu
distrugere
eliade
ferry
filosofie
hegel
kant
limba
limbaj
lyotard
modern
modernitate
nancy
pictura
postmodern
postmodernism
scarpetta
semn
semnificatie
sfarsit lumii

Tesi correlate


Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi