Datoria publica

L'anteprima di questa tesi è scaricabile in PDF gratuitamente.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline.
L'iscrizione non comporta alcun costo. Mostra/Nascondi contenuto.

4 altă natură cu care sunt utilizate fondurile publice; n) alte probleme de natură economico-socială sau de altă natură cu efecte financiare. Finanţele publice din ţara noastră, consacrate sub aspect structural de actuala lege a finanţelor publice, se constituie din următoarele segmente 2 : - finanţe publice de interes naţional, din care fac parte: bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul asigurărilor speciale de stat, bugetul asigurărilor de stat de bunuri şi persoane, instituţiile de stat de interes naţional, trezoreria publică. - finanţele publice de interes local, din care fac parte: bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, fondurile speciale locale, instituţiile publice de interes local. - finanţele regiilor autonome, care la rândul lor pot fi de interes naţional şi local. În România, în prezent, sistemul finanţelor publice are următoarele elemente componente: relaţiile financiare generate de activitatea agenţilor economici cu capital privat; adică prelevările, vărsămintele şi plăţile acestora către fondurile financiare, respectiv eventualele subvenţii de la aceste fonduri; relaţiile financiare generate de activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; relaţiile financiare reflectate în bugetul public naţional cu cele trei componente ale sale - bugetul de stat sau bugetul administraţiei centrale de stat, bugetele locale şi bugetul asigurărilor de bunuri, de persoane şi de răspundere civilă prin organizaţii specializate cu capital de stat; relaţiile de credit derulate prin băncile cu capital de stat şi împrumuturile contractate de stati. Toate acestea generează fluxuri 1 Prof. Dr. Dan Drosu Şaguna, „Tratat de drept financiar şi fiscal”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997 2 Bistriceanu Gh. D., M. N. Andochiţei, E. Negrea, ”Finanţele agenţilor economici”

Anteprima della Tesi di Olteanu Razvan

Anteprima della tesi: Datoria publica, Pagina 2

International thesis/dissertation

Facoltà: Drept

Autore: Olteanu Razvan Contatta »

Composta da 90 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 222 click dal 17/01/2007.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.