Datoria publica

L'anteprima di questa tesi è scaricabile in PDF gratuitamente.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline.
L'iscrizione non comporta alcun costo. Mostra/Nascondi contenuto.

5 de natura finanţelor publice, care integrează şi componente fiscale. Aceste relatii s-au constituit, in toate timpurile, sub forma valorica 3 . Statul acţionează ca autoritate publică, dar şi ca producător şi consumator de servicii publice, ca organizator şi finanţator al asigurărilor şi protecţiei sociale, ca bancher şi contractant de împrumuturi, ca asigurator şi asigurat. Statul influenţează producţia materială, consumul şi formarea brută de capital, schimburile comerciale cu străinătatea, repartiţia produsului intern brut şi net, a produsului naţional brut şi net, a valorii adăugate brute şi nete. Statul foloseşte în acest scop numeroase pârghii şi instrumente de natură financiară şi prelevă o parte importantă a produsului naţional la fondurile financiare publice, pe seama cărora participă nemijlocit la activitatea economică în calitate de agent economic, de achizitor de bunuri şi servicii pentru satisfacerea sociale, de acţionar unic sau co-acţionar la bănci sau societăţi de dezvoltare, de organism cu atribuţii de orientare a dezvoltării economico - sociale a ţării. Statul influenţează selectiv activitatea economică prin finanţarea şi creditarea unor activităţi sau acţiuni pe seama resurselor financiare publice, prin intermediul unor pârghii sau instrumente economico - financiare, între care un rol deosebit îl au impozitele şi taxele, transferurile şi subvenţiile, creditul, dobânda, preţurile, cursul de schimb etc. Statul creează şi cadrul instituţional şi juridic necesar dezvoltării activităţii economico - sociale. Pornind de la faptul ca activităţile economice sunt influenţate şi prin dirijarea fondurilor financiare publice către diverşi beneficiari, prin achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru scopuri militare, prin întreţinerea organelor administrativ-poliţieneşti şi funcţionarea 3 Prof. Univ. Dr. Dan Drosu Şaguna, „Drept financiar şi fiscal”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997

Anteprima della Tesi di Olteanu Razvan

Anteprima della tesi: Datoria publica, Pagina 3

International thesis/dissertation

Facoltà: Drept

Autore: Olteanu Razvan Contatta »

Composta da 90 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 222 click dal 17/01/2007.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.