Skip to content

Calusul si Calusarii

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Calusul si Calusarii, Pagina 2
 3
luatul din căluş, şi încă multe altele descifrate în măsura în care unul sau altul dintre acele rituale 
pe care le însumează capătă pondere în studiu şi interpretare. 
Căluşul, în ansamblu, este alcătuit dintr-o suită de acte rituale ce se succed în 
desfăşurarea concretă a obiceiului. Constituirea cetei de căluşari, cu un număr impar de 
participanţi şi o distribuţie precisă a atribuţiilor, confecţionarea steagului şi recuzita ce-i este 
aferentă, jurământul căluşarilor ce are loc la hotar sau între hotare, dar al cărui text propriu-zis nu 
se cunoaşte, numărul mare de interdicţii, faptul că autoritatea religioasă are o atitudine 
potrivnică, dar căluşarii trebuie să doarmă numai în tinda bisericii în nopţile din perioada de 
desfăşurare a obiceiului, actele rituale ce au loc în timpul manifestării, spargerea căluşului, 
îngroparea steagului etc. sunt, fiecare în parte şi toate la un loc, textul autohton etnologic al 
obiceiului, mai ales că, excepţie textul jurământului şi cel al vrăjii de vindecare - ambele 
necunoscute, partea literară nu este întâlnită decât sub forma unor comenzi de joc. 
Cercetare obiceiurilor va fi mult înlesnită din momentul în care vom proceda la o 
anumită clasificare a lor pentru a ne putea orienta, într-o oarecare măsură, în acest ansamblu pe 
cât de complex şi stufos, pe atât de cuprinzător, de străbătut de semnificaţii, de staturi suprapuse, 
de adâncimi a căror vechime nu se lasă uşor descifrată supravieţuind doar în vestigii pe care nu 
le putem sesiza la prima vedere. 
Consider că principalele categorii de obiceiuri sunt următoarele: 
A. Obiceiuri calendaristice (de peste an); 
B. Obiceiurile de iniţiere şi de trecere din ciclul vieţii omului - naştere, nuntă, 
înmormântare, cărora li se adaugă alte câteva rituri intermediare: intrarea în ceata de feciori, 
prinderea fetelor în horă, recrutarea şi plecarea în armată etc.; 
C. Obiceiuri practicate cu periodicitate nedeterminată, obiceiurile aşa-zis ocazionale, 
cum ar fi, de exemplu, cele ce se practică la săparea unei fântâni, cu toată suita de acte rituale, 
credinţe magico-religioase şi memorate (povestiri contemporane) ce pendulează în jurul acestui 
obicei etnografic vital, cu valenţe remarcabile. 
Obiceiurile calendaristice sau, cu o altă denumire, introdusă şi încetăţenită de amplele 
studii monografice ale lui Simion Florea şi Tudor Pamfile, sărbătorile de peste an se remarcă, 
unele, printr-o bogăţie şi o diversitate, în timp şi în spaţiu, ce ne pun în mare dificultate. Altele, 
dimpotrivă, se rezumă doar la câteva interdicţii, cea aproape în toate cazurile întâlnită fiind 
„oprirea” de la lucru în general sau doar a unor anumite activităţi: să nu se toarcă, să nu se coasă, 
să nu se pregătească pâinea etc. 
Sitografia automatica

Non sei sicuro di avere citato tutte le fonti?
Evita il plagio! Grazie all'elenco dei link rilevati puoi controllare di aver fatto un buon lavoro

Preview dalla tesi:

Calusul si Calusarii

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Elena Negrila
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Facoltà: Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti
  Corso: Etnografie
  Lingua:
  Num. pagine: 81

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

calus
calusar
etnografie
obicei preistoric
oltenia
romania

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi