Skip to content

Calusul si Calusarii

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Calusul si Calusarii, Pagina 3
 4
Datorită amplorii şi semnificaţiilor deosebite pe care le au, obiceiurile calendaristice pot 
fi departajate în două mari secţiuni şi anume: a) obiceiurile de iarnă sau obiceiurile de Crăciun 
şi de Anul Nou, ce se desfăşoară între 20 decembrie şi 7 ianuarie; obiceiurile de peste an, 
obiceiuri practicate pe tot parcursul anului calendaristic, cuprins între 8 ianuarie şi 19 decembrie. 
Obiceiurile din cea de-a doua categorie, obiceiurile de peste an, altele decât cele de 
Crăciun şi Anul Nou, sunt foarte numeroase şi diversificate ca obiect. Unele sunt de amploare şi 
au vechi şi adânci semnificaţii mitico-rituale şi religioase, altele sunt consacrate sărbătorilor 
rezervate unor sfinţi sau fiinţe mitice, aparent de mai mică însemnătate. 
Din categoria celor dintâi, a celor de amplă desfăşurare şi cu adânci rosturi mitico-
religioase amintim: Paparuda, Caloianul( Scaloianul ), Lăzărelul, Drăgaica sau Sânzienele, 
Căluşul ş.a. Fiecare dintre ele s-au bucurat de o atenţie deosebită din partea specialiştilor, care 
le-au cercetat cu toată rigoarea consacrându-le studii monografice şi tipologii de referinţă. 
Obiceiurile de iarnă sau sărbătorile Crăciunului şi ale Anului Nou, încep la 20 
decembrie printr-un ritual sacrificial: tăierea porcului la Ignat. În structura lui completă, acest 
ritual are câteva momente semnificative: trasarea unui cerc în jurul zonei unde are loc 
sacrificiul, semnul crucii făcut pe capul porcului după ce a fost curăţat şi spălat, pomana 
porcului - masa comunitară. Urmează Ajunul şi Crăciunul, apoi Anul Nou, Boboteaza, care 
încheie ciclul. 
În intervalul de timp consacrat obiceiurilor de iarnă au loc o serie de manifestări rituale 
prin care gospodarul, confecţionându-şi un calendar din foi de ceapă sau din coji de nucă, 
încearcă să prevadă cum va fi vremea în anul ce vine, cu lunile mai ploioase sau secetoase. 
Fetele, foarte active şi implicate, apelează la o seamă de rituri şi credinţe pentru a fi jucate la 
horă, pentru a-şi ghici viitorul soţ şi calităţile sau defectele acestuia, pentru a afla dacă în anul ce 
urmează să înceapă se vor căsători sau mai au încă de aşteptat. 
Paleta acestor rituale, de toate categoriile, este foarte bogată şi puţini sunt cei care, într-
un fel sau altul, să nu le practice. 
Ponderea manifestărilor o deţin, totuşi, evenimentele cu caracter religios desfăşurate la 
biserică sau prin slujitorii acesteia. Botezul, slujbele religioase, dezlegarea apelor la Bobotează 
sunt numai câteva. Li se adaugă cântecele de stea şi colindele religioase care sunt una dintre 
formele de activitate misionară ale bisericii, poate cea mai eficientă şi general acceptată. 
Colindul, ca text magico-religios, cu toate formele şi categoriile sale, colindatul ca act 
de manifestare colectivă şi mod de prezentare concretă a textului magico-religios domină prin 
amploare şi participare întreg ciclul sărbătorilor de iarnă. 
Sitografia automatica

Non sei sicuro di avere citato tutte le fonti?
Evita il plagio! Grazie all'elenco dei link rilevati puoi controllare di aver fatto un buon lavoro

Preview dalla tesi:

Calusul si Calusarii

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Elena Negrila
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Facoltà: Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti
  Corso: Etnografie
  Lingua:
  Num. pagine: 81

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

calus
calusar
etnografie
obicei preistoric
oltenia
romania

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi