Skip to content

Capitalul in teoria si pratica economica

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Capitalul in teoria si pratica economica, Pagina 11
 14
economică modernă: mercantelismul, ”o gândire laicizată separată de teologie şi 
opusă categoric scolasticii şi dogmatismului medieval”
8
. 
      Mercantilismul a studiat cu precădere sfera circulaţiei mărfurilor respectiv 
comerţul şi capitalul comercial, precum şi bogăţia socială sub formă de bani 
confecţionaţi din metale preţioase. În concepţia mercanteliştilor, nu orice act de 
circulaţie al mărfurilor şi al banilor se constituie în izvor de bogăţie a societăţii. 
Comerţul interior nu măreşte bogăţia, pentru că aceeaşi cantitate de bani trece de la 
un posesor la altul. Numai comerţul exterior sporeşte bogăţia, pentru că are 
capacitatea de a mări cantitatea de bani adusă în ţară. De asemenea, mercantiliştii au 
abordat pentru prima oară noţiunea de profit, sub forma profitului comercial ca scop al 
activităţii comerciale şi ca rezultat al schimbului neechivalent pe pieţele externe. 
     Printre cei mai de seamă mercantilişti, îi putem aminti pe W. H. Stafford şi Th. 
Mun în Anglia, A. de Montchrestien şi J. B Colbert în Franţa, A. Serra şi G. Botero în 
Italia ş. a. Doctrina acestora a stat la baza politicii economice a unor state europene 
din secolele XV-XVIII, în scopul acumulării de capital sub forma banilor-aur, ca cea 
mai importantă formă de bogăţie, în vremea respectivă, rezultată din fructificarea 
capitalului negustoresc. 
     Evoluţia doctrinei mercantiliste reflectă drumul parcurs de capitalul real în cadrul 
primelor trepte ale societăţii moderne. În prima etapă, denumită mercantilism 
timpuriu sau sistemul monetar ( secolul al XV-lea), s-a urmărit obţinerea unei 
balanţe monetare active, atragerea unor cantităţi cât mai mari de bani în ţară, 
interzicerea exportului de monedă şi adoptarea unor legi privind cheltuirea banilor în 
ţara care îi acumulează. Sporirea volumului tranzacţiilor comerciale şi necesitatea 
sporirii masei de aur-monedă au determinat trecerea la cea de a doua etapă, 
denumită mercantilismul dezvoltat, care a promovat o balanţă comercială activă, a 
preconizat o politică de acaparare de noi pieţe, colonizarea unor teritorii bogate în 
zăcăminte de aur şi argint, ”forţarea” exportului de mărfuri, aplicarea protecţionismului 
, pentru a încuraja producţia manufacturieră de export, dezvoltarea navigaţiei maritime 
ş. a. Capitalul comercial şi rezultatul său firesc, acumularea de capital bănesc, 
folosirea unor metode foarte diferite de acumulare primitivă a capitalului, comerciale şi 
necomerciale, paşnice şi violente, sunt etape importante, care au dus la manifestarea 
ulterioară a capitalului industrial modern, reflectate de doctrina mercantilistă. 
                         
8
 Victor Ştefan, Gandirea Economică, de la empirism la modele doctrinare, Fundaţia Scrisul Romanesc, Craiova, 
1999, p. 36 

Preview dalla tesi:

Capitalul in teoria si pratica economica

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Lucica Georgiev
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2007
  Università: Universitatea din Craiova
  Facoltà: Economie
  Corso: Economie generală
  Relatore: Prof.univ.dr Băbeanu Marin
  Lingua:
  Num. pagine: 190

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.

Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

analiza eonomica
bani
capital
comerţ bani
evolutia teorie
munca
productivitatea munci
teoria capitalului
teorie

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi