Skip to content

Consilierea psihologică în abordare sistemică

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Consilierea psihologică în abordare sistemică, Pagina 11
 14
asistenţă psihologică rămîn simpli spectatori, simpli "curioşi" faţă de aceste practici, 
atîta timp cît nu le (şi) solicită, sau nu le acceptă – deşi le-au solicitat. În opinia multor 
confraţi şi nu numai, este suficient ca acest public să fie "informat" (privind locul şi 
persoana care oferă servicii specializate, problematicile cărora ele se adresează, etc.) 
pentru ca el să şi consulte, fără nici un fel de alte rezerve. (Corolar: cine este informat 
şi nu consultă, înseamnă că n-are nevoie). 
Această entuziastă ipoteză de lucru, la fel cu altele, asemănătoare, se împiedică pe teren 
de multe obstacole, greu de anticipat. Fireşte că publicul trebuie informat, dar 
constatăm că informaţia "brută" se dovedeşte, în cele mai multe cazuri, insuficientă. 
Pentru ca în mentalul colectiv să se poată construi o imagine a ceea ce înseamnă 
asistenţa psihologică, este nevoie nu doar de cunoştinţe teoretice, de aşa-numitele 
"informaţii". Este nevoie de o experienţă, individuală şi socială, a cărei integrare la 
nivelul reprezentărilor cere timp. Probabil că sînt necesare câteva decenii pentru ca 
mentalităţile şi cultura unui popor să poată absorbi, digera şi transforma în substanţă 
proprie aceste "bunuri" sau "mărfuri simbolice" pe care le "vînd" psihoterapeuţii şi alţi 
profesionişti ai ajutorului psihologic. 
La noi, deocamdată, reprezentarea socială a acestor practici conţine, după toate 
probabilităţile, diverse alăturări năstruşnice şi paradoxale. Pe de o parte, informaţiile 
privind utilitatea serviciilor psihologice sînt tot mai difuzate şi, după toate 
probabilităţile, primite cu din ce în ce mai mult interes. Asta creează - atît publicului cît 
şi specialiştilor - impresia reconfortanţă că românii cunosc, înţeleg şi implicit (?) 
acceptă necesitatea acestui tip de asistenţă. Pe de altă parte, numărul celor care au 
făcut, personal sau printr-un aparţinător, experienţa contactului cu psihologul 
intervenient este, după toate probabilităţile, destul de mic. Pe scurt, omul "ştie" ce este 
o consultaţie şi cam la ce-ar servi, dar la o adică "nu se vede", pe sine însuşi, 
consultînd un psiholog, afară de cazul că este obligat să-şi facă vreo expertiză, într-un 
scop oarecare. 
Întîlnim prin urmare frecvent persoane care, la nivelul discursului "teoretic", se declară 
foarte convinse de utilitatea asistenţei psihologice, iar la nivelul comportamentului 
manifestă faţă de aceste servicii doar suficienţă, neîncredere sau chiar ostilitate. Nu 
contează dacă interpretăm acest fapt ca pe o formă de duplicitate (ambivalenţă), sau 
mai curînd ca pe o rezistenţă "culturală" faţă de ideea de a dezvălui într-un context 
"profesional", "specializat", lucruri care ţin de sfera privată a vieţii fiecăruia. Cert este 
că informaţiile culese de ici, de colo, oricît de autorizate, nu conduc "de la sine" la 
lichidarea acestor rezistenţe. Rămînînd la nivelul pur cognitiv al receptării, informaţiile 
pe care le difuzăm nu garantează, ele singure, o autentică acceptare a acestor practici 
de către publicul larg. 
Spuneam că românii au, după toate probabilităţile, foarte puţine experienţe în ceea ce 
priveşte aspectele practice, concrete, mijloacele, efectele şi limitele unor asemenea 
intervenţii. Nu mă refer, desigur, la experienţa nemijlocită a fiecărui individ. Am în 
vedere mai degrabă experienţa colectivă în raport cu practicile de asistenţă psihologică 
şi modul în care "viaţa" acesteia se constituie, se "reconstruieşte" la nivelul 
reprezentărilor, influenţînd atitudinile faţă de, sau chiar simpla "percepţie" a serviciilor 
din această categorie. 
Să ne gîndim un pic: Carl Rogers relatează că Centrul de consiliere pentru copii din 
New York a primit în anul 1939 un număr de 850 de pacienţi (Rogers, 1999) - şi ştim 
bine că aceasta era doar una din numeroasele instituţii de profil din S.U.A. Dacă 
Sitografia automatica

Non sei sicuro di avere citato tutte le fonti?
Evita il plagio! Grazie all'elenco dei link rilevati puoi controllare di aver fatto un buon lavoro

Preview dalla tesi:

Consilierea psihologică în abordare sistemică

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Anamaria Ungureanu
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Universitatea din Bucureşti
  Facoltà: Psihologie
  Corso: Terapii familiale
  Relatore: Golu Mihai
  Lingua:
  Num. pagine: 228

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

axiomele comunicării
carl rogers
comunicare patologică
consiliere psihologică
metode de cercetare calitativă
paul watzlawick
psihoterapii umaniste
studiu de caz
teoria sistemică a comunicării
terapii familiale sistemice
terapii non-directive
terapii scurte

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi