Skip to content

Femeia Romanca in contextul comunismului. Perioada de studiu:1965-1989

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Femeia Romanca in contextul comunismului. Perioada de studiu:1965-1989, Pagina 3
 3
acelaşi timp, ea a însemnat sfârşitul perioadei de trecere de la capitalism la socialism şi 
începutul unei etape superioare de consolidare şi dezvoltare a „cuceririlor” revoluţiei 
socialiste. Această etapă, considerată superioară, a primit, în toate documentele de partid, 
denumirea de „societate socialistă multilateral dezvoltată”.
6
 Acest concept a fost atât de des 
repetat, în toate documentele de partid până când a fost golit de orice semnificaţie pentru 
opinia publică. 
După evenimentele din Ceholsovacia, din august 1968, are loc sistarea 
reformelor economice şi treptat, după ce Nicolae Ceausescu reuşeşte complet să pună mâna 
pe putere şi să-şi elimine toţi adversarii, fie ei şi prezumtivi, se revine la vechile metode de 
conducere supracentralizată a economiei, în unele cazuri chiar mai dogmatică decât în 
trecut.
7
 Se poate spune astfel că toată acea destindere din primii ani de după preluarea 
puterii nu a fost decât o mişcare inteligentă de a-şi asigura un anumit sprijin intern, până la 
momentul în care a avut posibilitatea de a dispune de putere în mod discreţionar. Chiar 
numirea lui drept Secretar General s-a făcut pe considerentul că ar fi o persoană mai uşor 
de manipulat decât ceilalţi posibili candidaţi, lucru care avea să se dovedească fals. 
După vizita în China şi Coreea de Nord, la 6 iulie 1971, Ceauşescu 
lansează cele 17 propuneri („teze”), act ce va ramâne sub denumirea de „minirevoluţia 
culturală”, anume reafirmarea unei baze ideologice pentru literatură.
8
 
Această minirevoluţie culturală din 1971 şi urmările ei, au readus 
România în mod treptat pe calea unui regim totalitar, iar personalizarea la maxim a puterii 
a avut repercursiuni dintre cele mai grave asupra economiei. Viaţa economică a început să 
dea unele semne de uzură. Ea nu a urmat direcţia aşteptată, chiar dacă a existat un masiv 
influx de capital şi tehnologie capitaliste. Prevederile de plan, care în mod teoretic, înainte 
arătau numai depăşiri, dupa 1974 încep să arate unele nerealizări care se vor tot accentua 
indicând o ineficienţă economică într-o serie, deloc neglijabilă, de ramuri economice. Drept 
urmare, după aproape 40 de ani de dezvoltare socialistă, s-a ajuns din păcate, ca România, 
dintr-o ţară bogată în resurse naturale şi umane, să fie socotită în rândul ţărilor slab 
dezvoltate şi cu un nivel de trai al populatiei destul de scăzut.
9
 Dificultăţile economice 
încep să se accentueze în perioada cincinalului următor, 1975-1980, astfel încât se ajunge 
                         
6
 Fagarasan,Gheorghe, op. cit, pag 115. 
7
 ibidem, pag 190. 
8
 Deletant,Dennis, op.cit, pag 143. 
9
 Fagarasan,Gheorghe, op.cit., pag 191. 
Sitografia automatica

Non sei sicuro di avere citato tutte le fonti?
Evita il plagio! Grazie all'elenco dei link rilevati puoi controllare di aver fatto un buon lavoro

Preview dalla tesi:

Femeia Romanca in contextul comunismului. Perioada de studiu:1965-1989

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Adriana Neagoe
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2002
  Università: Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
  Facoltà: Relaţii internaţionale şi studii europene
  Corso: Relaţii internaţionale şi studii europene
  Relatore: Branda Alina
  Lingua:
  Num. pagine: 64

Questa tesi è disponibile nelle seguenti traduzioni:

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

avort
ceaisescu
comunism
femeia
romania

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi