Skip to content

Incalcarea dreptului la viata privata prin interceptarea de imagini si sunete

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Incalcarea dreptului la viata privata prin interceptarea de imagini si sunete, Pagina 2
 6
investigare ( chimică, medicală, radiologică, genetică etc.) a generat noi posibilităţi 
utile de “invadare” a spaţiului privat, a corpului omenesc şi a vieţii intime; 
simultan, tehnicile de înregistrare audio şi video au creat posibilitatea 
supravegherii manifestărilor umane, inclusiv în viaţa personală. 
A doua evoluţie este de ordin moral: relaxarea stringenţelor şi interdicţiilor 
morale ( inclusiv a celor fundamentate religios ) a permis practici care anterior nu 
fusese localizate în sfera libertăţii private, pur şi simplu fiindcă erau considerate 
“perverse”, “nenaturale”, “demonice” sau odioase ( avorturile, practicile sexuale 
alternative, transplantul de organe, chirurgie estetică etc.). 
Cea de a treia evoluţie ţine de sfera socială: multietnicismul şi 
multiculturalitatea, ca şi diversificarea stilurilor de viaţă, au adus la un loc ( în 
acelaşi spaţiu public ) populaţii şi grupuri cu practici şi opţiuni sensibil diferite în 
sfera privată. 
În condiţiile în care individualismul modern şi-a menţinut sau chiar amplificat 
revendicările, toate aceste procese au multiplicat problemele legate de privacy şi au 
revigorat disputele cu privire la modul în care trebuie înţeles dreptul la viaţă 
privată. Dar sfera de viaţă privată tinde să aibă extinderi diferite, în dependenţă de 
cultură ( popor ), mentalitate – privite ca aspecte care ţin de un grup, precum şi de 
statutul social al persoanei, privită ca individ
5
. 
Astfel, se evidenţiază faptul că germanii au nevoie de locuri etanşe, construiesc 
reşedinţe ale căror balcoane sunt ferite de privirile indiscrete sau sunt înconjurate 
de garduri înalte, în timp ce, la polul opus, meridionalul francez preferă locuri 
publice, localul de servit cafea, restaurante, grădini, locuieşte în case adesea 
aglomerate şi nu are nevoie presantă de intimitate. 
Între aceste două contraste se găsesc societăţile americane şi engleze: 
americanul doreşte să aibă propriul său birou, iar englezul nu va avea, de obicei, 
nici un birou de afaceri şi încă din tinereţe el se va obişnui să trăiască în 
comunităţi, în aşa zisele “nursery”, chiar membrii Parlamentului nu au nici un 
cabinet şi tranşează afacerile în grădini publice. 
Şi totuşi, în contrast cu meridionalii, ei impun vecinilor să le respecte 
convorbirile private şi cercul lor de intimitate. 
În privinţa statutului social, desigur, oricine are dreptul la viaţă privată, dar 
sfera de intimitate se restrânge proporţional cu celebritatea individului, de aici 
având şi o importanţă mai deosebită convorbirile intime pe care le poartă, 
fotografiile sau peliculele în care apare. 
Evaluarea unei manifestări ca aparţinând sau nu de sfera intimă a persoanei 
poate fi facută după două criterii. 
Un prim criteriu ar fi locul unde s-a petrecut această manifestare. Dacă ea a avut 
loc într-un cadru strict privat ( locuinţă sau reşedinţă ), se va putea decide că 
manifestarea a avut un caracter intim într-o asemenea accepţie a manifestării
6
, deşi 
                         
5
 Edward T Hall, The hidden dimension, Editura Daubleday & Company, Inc., New-York, 1969, p. 36. 
6
 Cum ar fi convorbirile personale confidenţiale care au avut loc în locurile publice, pe stradă, în restaurant, într-un 
parc etc. 

Preview dalla tesi:

Incalcarea dreptului la viata privata prin interceptarea de imagini si sunete

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Nadina Lisnic
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
  Facoltà: Drept
  Relatore: Toader Tudorel
  Lingua:
  Num. pagine: 80

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

captare
comunicatii
convorbiri
drept
idealul
ilegal
imagini
incalcarea
interceptare
intimitate
legal
lezare
microfoane
pénal
politic
protejare
sistem de drept
sodul penal
sunete
viata privata

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi