Skip to content

Incalcarea dreptului la viata privata prin interceptarea de imagini si sunete

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Incalcarea dreptului la viata privata prin interceptarea de imagini si sunete, Pagina 9
 13
domeniul jurisprudenţei fiind extrem de dificil de a stabili limita când se aduce 
atingere vieţii private a persoanei şi când se aduce atingere unui interes public 
prioritar. 
 
§2. Importanţa preeminentă a respectării intimităţii 
 
Nu există nici o indoială că intimitatea este un element esenţial al dezvoltării 
armonioase a omului, în special într-un sistem democratic. Acesta este motivul 
pentru care marile organisme supranaţionale, precum şi mai multe state au inclus 
această valoare printre drepturile esenţiale, protejate nominal prin declaraţia 
drepturilor fundamentale şi le-au consacarat astfel ca superioare şi inalienabile. 
Daunele cauzate victimelor audiovizualului sunt de obicei profunde. Din 
spionajul electronic poate rezulta pierderea oricărui spirit de iniţiativă, fie în 
domeniul cercetării, fie în viaţa politică a unui cetăţean sau chiar în viaţa sa 
afectivă. Mai mult, sănătatea fizică şi psihică a victimei poate fi afectată. 
Aşadar, în cadrul sferei de privilegii pe care le prezintă intimitatea, omul 
poate acţiona după cum îi convine, să dea jos masca pe care i-o impun normele 
sociale, să comunice intimilor reacţiile sale profunde fără să se teamă de oprobiul 
majorităţii. Daunele cauzate de o intruziune clandestină în aceste momente de 
intimitate sunt adesea mai grave decât multe alte atentate materiale sau financiare. 
Intruziunea poate într-adevăr să distrugă personalitatea sau individualitatea 
celui care ştie că nu mai are intimitate. Intruziunea clandestină afectează profund 
victima în mai multe elemente esenţiale ale înfloririi sale. Este bine să ne oprim 
asupra principalelor sale efecte distructive asupra personalităţii. 
 
A. Atentatul la idealul social 
 
Orice persoană cunoaşte dihotomia care există între rolul social pe care îl 
joacă şi identitatea sa reală. Dacă prin intermediul audiovizualului s-ar ajunge să se 
facă să cadă masca cu care el se acoperă în public şi s-ar prezenta în toată 
goliciunea sa, şocul emotiv poate fi intens. 
Numeroasele sinucideri şi depresii nervoase cauzate prin divulgarea 
anchetelor guvernamentale publice sau prin dezvăluirile făcute de ziarişti, 
demonstrează pericolul expunerii secretelor vieţii private a cetăţeanului. De altfel, 
extrema diminuare a sferei de intimitate cauzată de urbanizarea crescândă duce la o 
creştere a depresiilor nervoase şi a maladiilor mentale. Omul are nevoie de 
intimitate. 
Intimitatea nu este doar un factor esenţial al binelui psihologic, dar ea este şi 
o nevoie pentru înflorirea şi dezvoltarea individului, progresul spiritual al omului 
depinzând de o interiorizare aproape unicat într-un context de intimitate profundă. 
În evoluţia personală, fiecare om este supus unor influenţe ale mediului, este 
supus unor informaţii, diverse presiuni de orice fel îl înconjoară. Retragerea 
voluntară este esenţială pentru a filtra toate aceste date şi a alege între diverse 
Sitografia automatica

Non sei sicuro di avere citato tutte le fonti?
Evita il plagio! Grazie all'elenco dei link rilevati puoi controllare di aver fatto un buon lavoro

Preview dalla tesi:

Incalcarea dreptului la viata privata prin interceptarea de imagini si sunete

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Nadina Lisnic
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
  Facoltà: Drept
  Relatore: Toader Tudorel
  Lingua:
  Num. pagine: 80

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

captare
comunicatii
convorbiri
drept
idealul
ilegal
imagini
incalcarea
interceptare
intimitate
legal
lezare
microfoane
pénal
politic
protejare
sistem de drept
sodul penal
sunete
viata privata

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi