Skip to content

Regimul juridic al străinilor în dreptul internaţional si cel comunitar

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Regimul juridic al străinilor în dreptul internaţional si cel comunitar, Pagina 3
 4
De aceea, dacă s-ar tinde în România a se oferi străinului o poziţie privilegiată faţă de 
cetăţeanul român, în virtutea motivelor expuse mai sus, s-ar reveni la regimul capitulaţiilor pe care 
l-a cunoscut România sub stăpânirea turcă; în acea perioadă, străinii aparţinând Marilor Puteri, erau 
trataţi, pe teritoriul statului român, în mod implict favorizant, ei fiind supuşi legii statului lor
12
.  
Un regim exclusivist al teritorialităţii, ar duce la adevărate state în stat, prin ceeare unor 
cartiere sau teritorii ale străinilor, administrate numai de către aceştia, ceea ce este apreciat ca o 
gravă încalcare a suveranităţii statului-gazdă (cu deosebirea că, de această dată, însăşi legea română, 
prin dispoziţiile sale, şi nu legea naţională a acestuia, ar privilegia străinul, ca în sistemul vechi al 
capitulaţiilor)
13
. 
Participând la jocul liber al cererii şi ofertei, străinul devine responsabil în aceleaşi condiţii 
ca şi cetăţenii români, de încălcarea graniţei dintre concurenţa loială şi practicile monopoliste, 
anticoncurenţiale. Apreciem că străinul nu trebuie pus pe o poziţie hiper-privilegiată, căci s-ar 
încălca atunci art. 54 din Constituţia României (obligaţia străinilor de a-şi exercita cu bună-credinţă 
şi fără să încalce libertatea şi drepturile celorlalţi, drepturile şi libertăţile constituţionale), precum şi 
principiul universalităţii (supunerea tuturor cetăţenilor faţă de sistemul juridic român şi posibilitatea 
tuturor de a beneficia de acesta) sau ale egalităţii între cetăţeni (principiu care trebuie extins în 
sensul că străinul nu poate avea mai multe drepturi decât naţionalul, fiind cel mult egal cu el)
14
. 
 
 
1.2.2. O discriminare în sens negativ impusă străinilor? Avantaje şi dezavantaje 
 
Autorii străini se tem că, prin crearea unei situaţii prea grele străinilor, li se suprimă acestora, 
implicit dorinţa de a stabili în Franţa, în condiţiile în care toate statele sunt interesate să atragă mână 
de lucru străină, acordându-le în acest scop un tratament destul de favorabil
15
. 
Creându-le străinilor un statut diferit de naţionali, ei nu s-ar mai putea integra în patria de 
adopţie şi nici asimila naţionalilor, contribuind astfel la formarea unor minorităţi destul de 
stânjenitoare pentru autorităţile statului-gazdă
16
. 
 Ori, prin discriminarea străinilor faţă de naţionali, se tinde spre riscul de reciprocitate 
(statele străine să adopte aceleaşi măsuri discriminatorii vis-a-vis de cetăţenii statului-gazdă, ajunşi 
pe teritoriile lor)
17
. 
                         
12
 V. Marcu, N. Diaconu, Op. cit., pg. 3. 
13
 V. Marcu, N. Diaconu, Op. cit., pg. 3. 
14
 V. Marcu, N. Diaconu, Op. cit., pg. 3. 
15
 V. Marcu, N. Diaconu, Op. cit., pg. 4. 
16
 V. Marcu, N. Diaconu, Op. cit., pg. 4. 
17
 V. Marcu, N. Diaconu, Op. cit., pg. 4. 
Sitografia automatica

Non sei sicuro di avere citato tutte le fonti?
Evita il plagio! Grazie all'elenco dei link rilevati puoi controllare di aver fatto un buon lavoro

Preview dalla tesi:

Regimul juridic al străinilor în dreptul internaţional si cel comunitar

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Diana Florea
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2004
  Università: Universitatea "Dunarea de Jos", Galaţi
  Facoltà: Drept
  Corso: Drept
  Lingua:
  Num. pagine: 55

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

azil
cetatenia
civic
comunitar
conceptia
conditia
doctrina
drept
european
international
juridic
notiunea
orleanist
privat
protectia
public
refugiat
regim
strain
stramutat

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi