Skip to content

Rememorari ale vietii cotidiene din timpul comunismului, intr/un oras provincial. Studu de caz: Drobeta Turnu Severin

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Rememorari ale vietii cotidiene din timpul comunismului, intr/un oras provincial. Studu de caz: Drobeta Turnu Severin, Pagina 4
 
=pagina8=
 
 
 
Comunismul- experiment social: 
Repere istorice, 45 de ani de comunism în România 
 „Comunismul românesc apare ca un produs al procesului de aculturaţie. Efectul 
principal a fost un împrumut de instituţii, practici şi tehnici sovietice care au condus la 
dezvoltarea unei civilizaţii caracterizate de circumscrierea relaţiilor individ-lider-
mulţime. Istoria comunismului poate fi, în acest sens, considerată un vast şantier al 
ştiinţelor social-umane, investigat cu metodologia adecvată acestora.”
1
(BETEA, 
2004:44) 
 Ca în orice regim totalitar, viaţa personală se află sub controlul statului.
2
 Acesta 
îşi asuma rolul de a stabili nu numai unităţile de producţie, activităţile economice dar şi 
modul de organizare al timpului liber şi chiar al vieţii intime. Cu deosebire în anii *50 şi 
anii *80, viaţă cotidiană a românilor a fost extrem de dificilă. Cu ajutorul aparatului de 
represiune hiperdezvoltat, s-a urmărit ca poporul să fie înregimentat şi uniformizat 
ideologic. Copii erau înregimentaţi: 
- preşcolarii în organizaţia Şoimii patriei; 
- şcolarii din ciclul primar şi gimnazial deveneau Pionerii patriei; 
- studenţii erau membri ai Asociaţiei Studenţilor Comunişti; 
- tinerii erau legitimaţi ca aparţinând Uniunii Tineretului 
Comunist; 
- majoritatea populaţiei adulte era obligată a se înregimenta politic 
ca membru al Partidului Muncitoresc Român, Partidului 
Socialist Român, Partidului Comunist Român (sau în organizaţii 
profesionale subjugate acestui for politic); 
 Pe marginea străzilor, în comune şi oraşe, erau plasate panouri cu lozinci din 
opera de o inestimabilă valoare a lui Nicolae Ceauşescu precum: „Partidul, Ceauşescu, 
                         
1
 Într-un număr special al revistei “Psihologia Socială”, 13/2004: Număr tematic: memorie socială/colectivă, Lavinia 
BETEA, cadru didactic al Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti, prezintă o lucrare similară anchetei 
socio-antropologice propuse de noi, având ca tematică comunismul şi perspectivele de investigare socio-umană ale 
acestuia. Sub titlul „Memorie şi resemnificaţie în istoria comunismului”, autoarea concluzionează că „Importante pentru 
calitatea analizei şi reconstrucţia memoriei sociale în spiritul adevărului istoric sunt: contextualizarea faptului istoric, 
utilizarea şi contextualizarea tuturor surselor de investigaţie şi, [nu în ultimul rând], selectarea unor metode şi tehnici de 
cercetare din domeniul socio-umanului în concordanţă cu specificitatea istoriei- disciplină cu ambiţii de domeniu 
atotcuprinzător- şi cu caracteristicile de informaţie exhaustivă ale timpului prezent.” 
2
 Vezi Gail KLIGMAN, Politica duplicităţii-controlul reproducerii în România lui Ceauşecu, 2000, Humanitas, 
Bucureşti: „Formarea omului nou socialist şi construirea societăţii socialiste depindea de monitorizarea şi disciplinarea 
atentă a populaţiei. Supravegherea şi controlul se numărau printre mecanismele instituţionale folosite pentru a facilita 
supunerea cetăţenilor faţă de proiectele regimului. Politica demografică asigură cadrul ideologic necesar pentru 
supravegherea şi garantarea creşterii numărului de locuitori, fenomen de o importanţă capitală pentru statul ceauşist. 
Populaţia, în acelaşi timp subiect şi obiect al experimentării sociale, trebuia modelată, cu sau fără consimţământul propriu, 
pentru a devenii poporul socialist.” (Kligman, 2000:22)” 
Sitografia automatica

Non sei sicuro di avere citato tutte le fonti?
Evita il plagio! Grazie all'elenco dei link rilevati puoi controllare di aver fatto un buon lavoro

Preview dalla tesi:

Rememorari ale vietii cotidiene din timpul comunismului, intr/un oras provincial. Studu de caz: Drobeta Turnu Severin

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Corneliu Dragomir
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2006
  Università: Universitatea de Vest, Timişoara
  Facoltà: Sociologie
  Corso: Sociologie
  Relatore: Vasiluta Livia
  Lingua:
  Num. pagine: 111

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

istorie orala
memorie colectiva
memorie sociala
rememorari
reprezentari
sociologia si antropologie comunismului
sociologia vietii cotidiene
sociologie memoriei colective

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi