Skip to content

Rememorari ale vietii cotidiene din timpul comunismului, intr/un oras provincial. Studu de caz: Drobeta Turnu Severin

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Rememorari ale vietii cotidiene din timpul comunismului, intr/un oras provincial. Studu de caz: Drobeta Turnu Severin, Pagina 7
 
=pagina11=
Nicolae Ceauşescu (funcţii de conducere în cadrul Ministerului de Externe), Florea 
Ceauşescu (funcţii de conducere în redacţia Scânteia-organ al Comitetului Central al 
P.C.R.) Vasile Bărbulescu (secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român), Nicolae Bărbulescu (funcţii de conducere în Ministerul Industriei Chimice) şi 
Barbu Petrescu (primar general al Bucureştiului) a dus la apariţia unui adevărat 
socialism dinastic. 
- August, 1967: greva minerilor din Valea Jiului
9
 şi manifestări stradale ale 
muncitorilor de la uzinele „Steagul Roşu” din Bucureşti.  
- 1980: Dificultăţi economice fără precedent ce amplifică tensiunile sociale: 
restrângerea drepturilor cetăţeneşti, limitarea contactelor cu lumea occidentală, crearea 
şi amplificarea unui deşănţat cult al personalităţii tovarăşului Nicolae Ceauşescu. Sub 
pretextul unei politici economice de lichidare a datoriilor economice externe ale ţarii, 
nomenclatura comunistă impune o cronică penurie a bunurilor de larg consum printr-o 
politică de raţionalizare extremă a acestora: raţionalizarea căldurii, apei potabile şi 
menajere, alimentelor, medicamentelor, a curentului electric şi a combustibilului, 
distribuirea alimentelor de primă necesitate pe bază de cartelă... 
- 1985: Venirea la putere, în U.R.S.S. a lui Mihail S. Gorbaciov, care a inaugurat 
politica de reformare a sistemului socialist prin glasnost şi perestroika a acutizat criza 
politică din România 
- Noiembrie, 1987: Întrucât nu li se acordaseră salariile la termen şi s-au anulat 
unele drepturi, muncitorii Uzinei Tractorul din Braşov au ocupat sediul Comitetului 
Judeţean de Partid „PCR Braşov” şi au ars portrete ale Elenei şi Nicolae Ceauşescu, 
fapte deosebit de grave pentru acea perioadă. 
- Noiembrie, 1989: Congresul XIV-lea al P.C.R. „În procesul trecerii la faza 
superioară a societăţii socialiste multilateral dezvoltată, va avea loc o apropiere între 
toate clasele şi categoriile sociale, accentuarea procesului de omogenizare a societăţii, 
de făurire a procesului unic muncitor.” Acum este anunţata lichidarea datoriilor externe 
ale României. 
- Decembrie, 1989: Au loc ample evenimente
10
 de stradă care, cel puţin din 
perspectivă sociologică se constituie a fi revoluţie- ample modificări în morfologia 
socială: schimbarea sistemului politic, redimensionarea structurilor ocupaţionale, 
reorganizarea platformei economice, redefinirea ariilor culturale şi a sistemului de 
valori şi norme. 
                         
9
 Vezi Ruxansdra CESEREANU, „Mici defecţiuni: 1977, 1987”, în coord.Adrian Neculau, Viaţa cotidiană în 
comunism: „În primele zile ale lui August 1977, în Valea Jiului are loc o mişcare spontană de revoltă a minerilor din zonă. 
Aceştia sunt nemulţumiţi de aprovizionare minimă, de munca prelungită peste program, de indiferenţa regimului comunist 
faţă de mizeria în care trăiau. [...] înainte de sosirea lui Ceauşescu în zonă, spaţiul de grevă este marcat de discursuri 
revendicative şi de o stare de nervozitate maximă. Ilie Verdeţ, trimis de Ceauşescu să rezolv situaţia, este incapabil să 
poarte un dialog care să soluţioneze revendicări. [...] Chiar în ziua sosirii lui Ceauşescu, sunt chemate de la Târgu-Jiu, 
Craiova, Deva atât forţe ale trupelor de securitate, cât şi funcţionărime de partid, care să încerce dispersarea 
manifestanţilor.” (CESEREANU, 2004:226) 
10
 În lucrarea Istoria românilor, (Editura „Europa Nova”, Bucureşti, 1999) Iosif Constantin DRĂGAN precizează că 
puterile occidentale cereau imperativ intervenţia armatei pentru înlăturarea regimului ceauşist, în acest sens Rusia şi 
Ungaria au trimis ofiţeri îmbrăcaţi în uniformă care au fost lichidaţi. Drăgan vede un pretext în evenimentele petrecute la 
Timişoara Lugoj, Braşov, Arad, Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova, Bucureşti, ... „Afirmaţia conform căreia ar fi avut o lovitură 
de stat se bazează pe ipoteza că forţe externe (K.G.B., MOSSAD, C.I.A.) ar fi elaborat diverse planuri în vederea 
răsturnării penultimei dictaturi comuniste din Europa de Est. Lovitura de stat împotriva autorităţilor supreme a fost realizată 
de către un grup restrâns care urmărea să preia puterea. S-a dovedit că după plecarea dictatorului, în Comitetul Central au 
pătruns simultan numeroase persoane- care-şi făcuseră studiile la Moscova- care au luat cuvântul vorbind la microfoane 
oferite cu promptitudine şi amplificat de o dubă apărută la momentul oportun sub balcon .” (DRĂGAN, 1999:310)  
Sitografia automatica

Non sei sicuro di avere citato tutte le fonti?
Evita il plagio! Grazie all'elenco dei link rilevati puoi controllare di aver fatto un buon lavoro

Preview dalla tesi:

Rememorari ale vietii cotidiene din timpul comunismului, intr/un oras provincial. Studu de caz: Drobeta Turnu Severin

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Corneliu Dragomir
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2006
  Università: Universitatea de Vest, Timişoara
  Facoltà: Sociologie
  Corso: Sociologie
  Relatore: Vasiluta Livia
  Lingua:
  Num. pagine: 111

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

istorie orala
memorie colectiva
memorie sociala
rememorari
reprezentari
sociologia si antropologie comunismului
sociologia vietii cotidiene
sociologie memoriei colective

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi