Skip to content

Rememorari ale vietii cotidiene din timpul comunismului, intr/un oras provincial. Studu de caz: Drobeta Turnu Severin

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Rememorari ale vietii cotidiene din timpul comunismului, intr/un oras provincial. Studu de caz: Drobeta Turnu Severin, Pagina 8
 
=pagina12=
- 
Condamnarea comunismului, între asumare şi disociere faţă de un sistem 
inuman 
 Înainte de a prezenta această abordare a unei realităţi trăite atunci de subiecţii 
noştri, deci o realitate la care am avut acces în mod indirect, fac precizarea că nu mă 
consider îndreptăţit, nu am capacitatea morală, umană şi profesională, de a cataloga 
acest experiment al comunismului de pe teritoriul Românie, implicit şi localitatea 
Drobeta Turnu Severin, în termeni de acceptare sau respingere. 
 “Comunismul, care s-a pretins o nouă civilizaţie, superioară celei capitaliste pe 
care a negat-o cu pasiune, a forţat sute de milioane de oameni să trăiască într-un univers 
închis, represiv şi umilitor. La nivelul teoretic, al scopurilor proclamate, comunismul s-a 
pretins întruchiparea „umanismului absolut”, o societate din care au dispărut distincţiile 
de clasă şi în care oamenii ar putea trăi într-o deplină libertate. Libertatea însăşi, în 
concepţia marxistă, singura permisă sub regimul comunist, era definită drept necesitate 
înţeleasă. Partidul comunist era proclamat drept deţinătorul adevărului universal, având 
astfel dreptul să definească modalităţile de „înţelegere a necesităţii”. Comunismul a fost 
o concepţie utopică
11
, înrădăcinată în visul suprimării, cu orice preţ, a proprietăţii 
private şi a construirii unui univers al egalităţii totale. Dictatul leninist asupra realităţii a 
urmărit să transforme individul într-o simplă rotiţă din imensa maşinărie a 
despotismului partidului unic. Ceea ce nu înseamnă că această strategie a reuşit pe 
deplin. Dimpotrivă chiar, oamenii au rezistat în diferite feluri, au existat diverse grade 
de opoziţie, dar şi felurite grade de complicitate. Trebuie astfel să onorăm memoria 
celor care şi-au dat vieţile rezistând sistemului, de la cei care au murit în închisoare şi 
până la persoanele care au murit din cauza avorturilor ilegale, de la cei încarceraţi şi 
bătuţi (mineri, muncitori, ţărani care au protestat împotriva comasării terenurilor şi a 
colectivizării) în anii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej şi până la victimele anilor 1980 sub 
Nicolae Ceauşescu. Aceşti oameni nu au fost transformaţi
12
 cum ar fi dorit potentaţii 
comunişti. În cele din urmă, nemaiputând suporta apăsarea unui despotism inept, 
majoritatea poporului român s-a mobilizat şi a pus capăt dictaturii prin revoluţia din 
decembrie 1989. Fără a nega conspiraţiile împotriva lui Ceauşescu, ţesute în aparatul de 
partid, în Armată, în Securitate şi în serviciile secrete străine, nu putem accepta tezele 
celor care susţin că prăbuşirea regimului nu a fost decât efectul unor astfel de acţiuni 
sau o lovitură de stat. Victimele de la Timişoara, Bucureşti, Cluj şi din alte oraşe şi-au 
dat viaţa luptând împotriva unui sistem inuman. Aceşti oameni, ca şi cei care au ieşit pe 
străzi nu s-au simţit şi nu au fost parte a vreunui complot. Anii care au urmat după 1989 
au semnificat o luptă continuă între forţele vechiului sistem, indiferent de măştile pe 
care le-au purtat şi le poartă, şi acea parte a României care a dorit şi doreşte o societate 
deschisă.” (coord Tismăneanu, 2006:9) 
 „Ca orice regim politic totalitar, regimul comunist din România, în ciuda 
denumirii pe care a purtat-o, a dus o politică sistematică de distrugere a comunităţii 
                         
11
 Această teză a fost lansată cu secole înainte de către diverşi filozofi, inclusiv de PLATON în opera sa Politeia, şi 
culminând cu faimoasa Utopia, a lui Thomas MORE şi cu Oraşul Soarelui a lui Thommaso Campanella. 
12
 Fără a intra în detalii, precizăm că în perioada comunistă s-a încercat creionarea omului nou. În acest sens, elita 
psihologiei şi sociologiei subjugată comunismului trebuia să-şi aducă contribuţia sa în acest sens. Literatura de specialitate 
şi nespecialitate contribuia la construcţia acestui actor social în reviste precum Orizont, sau Scânteia Socialismului... 
Sociologia şi psihologia acelei perioade era supusă intereselor şi imperativelor propagandistice ale PCR-ului. 
Sitografia automatica

Non sei sicuro di avere citato tutte le fonti?
Evita il plagio! Grazie all'elenco dei link rilevati puoi controllare di aver fatto un buon lavoro

Preview dalla tesi:

Rememorari ale vietii cotidiene din timpul comunismului, intr/un oras provincial. Studu de caz: Drobeta Turnu Severin

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Corneliu Dragomir
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2006
  Università: Universitatea de Vest, Timişoara
  Facoltà: Sociologie
  Corso: Sociologie
  Relatore: Vasiluta Livia
  Lingua:
  Num. pagine: 111

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

istorie orala
memorie colectiva
memorie sociala
rememorari
reprezentari
sociologia si antropologie comunismului
sociologia vietii cotidiene
sociologie memoriei colective

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi