Skip to content

Rememorari ale vietii cotidiene din timpul comunismului, intr/un oras provincial. Studu de caz: Drobeta Turnu Severin

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Rememorari ale vietii cotidiene din timpul comunismului, intr/un oras provincial. Studu de caz: Drobeta Turnu Severin, Pagina 9
 
=pagina13=
sociale şi spirituale a poporului român. [...] Regimul comunist a încercat să elimine, 
treptat, cel puţin din viaţa publică, sărbătorile şi simbolurile religioase şi să creeze un 
nou tip de «serbări» complet desacralizate, având o tentă politică. [...] Sărbătorile-
festivitate întâlnită de cele mai multe ori şi sub denumirea de serbare, a avut menirea 
schimbării centrului de greutate de la trăirea spirituală marxistă a serbării la golul 
spiritual al serbării, de la comunitate la simpla alăturare a indivizilor” (CUCU, 
2005:150)  „Nimeni nu-şi poate imagina actorii sociali într-un spaţiu de demnitate şi 
condiţie umană, nu subumană, „într-un regim care-şi obţinea consensul prin forţă şi 
teroare”! (LĂZĂRONIU, 1994:11) 
 „Campania de educare a populaţiei în spiritul «noii ideologii marxist-leniniste» 
nu s-a realizat fără a lăsa urme adânci în mentalitatea oamenilor, cicatrice care, din 
păcate, nici astăzi nu s-a vindecat. [...] Până şi sărbătorile dedicate copiilor s-au „dovedit 
a fi, în cele din urmă, nimic altceva decât un paravan pentru promovarea politicii ateiste 
a regimului, acesta transformându-se treptat dintr-o sărbătoare a copiilor şi pentru copii, 
într-o activitate propagandistică, de partid, nou prilej de elogie- şi totuşi atât de 
«religioasă» a regimului comunist. (LĂZĂRONIU, 1994:11) 
 „Literatura memorialistică a foştilor deţinuţi politici
13
 dezvăluia numeroase faţete 
ale brutalităţii acţiunilor securităţii în primele ei două decenii de funcţionare: Câinilor o 
moarte de câine!”(Cesereanu, 2006:30) „Securitatea a evoluat în timp, transformându-
se dintr-un bastion al cruzimii, populat de figuri sinistre, în uniforme cu feţete sângerii, 
într-un soi de demon fără chip, slujitor la fel de fidel şi ferm al regimului mai puţin 
brutal, dar la fel de crud. Frica pe care o cultiva-o şi a promovat-o a fost principalul 
instrument în instaurarea şi perpetuarea regimului comunist şi a rămas o parte 
importantă a naşterii lui.”(CERESEANU, 2006:24) 
 Marius Oprea, figură marcanta a presei din România atrage atenţia că „[...] se 
poate întâmpla din nou, de aceea vă zic: Aduceţi-vă aminte, ţineţi minte şi luaţi 
aminte!”(OPREA, 2006:IV). Acelaşi semnal de alarmă îl trage şi Kligman. 
 „În 1989 tot memoria[socială/colectivă] a fost mai puternică decât istoria. 
Revoluţia Română a intrat în istorie forţat, pe când încă mai avea probleme de 
acomodare în memoria [socială/colectivă] a românilor”(CIOROIANU
14
, 2000:37). 
                         
13
 Vasile PARASCHIV, în Lupta mea pentru sindicate libere în România. Terorismul politic organizat de statul politic 
comunist: „[...] Au intrat în locuinţa mea cu chei potrivite, în timp ce nu era nimeni acasă. Eu şi soţia mea eram la servici, 
fetiţa era la şcoală, iar soacră-mea la piaţă, după cumpărături. Mi-au furat mai multe dosare cu sute de file cu înscrisuri 
politice, aparatul de radio cu care ascultam «Europa Liberă», casetofonul cu care înregistram anumite emisiuni de la 
«Europa Liberă» şi 22 de casete cu înregistrări de le respectivul post de radio.”(PARASCHIV, 1998:84). Autorul continuă 
să rememoreze traumele trăite în timpul anchetelor realizate de Securitate, relatează temerile trăite în acele momente faţă de 
soarta familiei sale şi grija privind viitorul fiicei sale. După cutremurătorul episod al detenţiei în birourile de anchetă ale 
Securităţii, relatează episodul fugii din sediul acestei instituţii. „Am luat-o printre copaci într-o direcţie pe care numai 
Dumnezeu mi-a arătat-o, căci nu ştiam unde mă aflu şi încotro s-o apuc. [...] Văzându-mă cât eram de desfigurat, cu cămaşa 
scoasă din pantaloni şi plin de sânge, [nişte oameni]au oprit o maşină şi m-au luat.”(PARASCHIV, 1998:33) 
14
 Cartea lui Adrian CIOROIANU, Focul ascuns în piatră-despre istorie, memorie şi alte vanităţi contemporane, se 
doreşte a fi o diagnoză a formelor în care se manifestă memoria socială în socialul însuşi, prin prisma abord[rislor istorice. 
Principala contribuţie a lui CIORIOANU, prin acest demers, o constituie redimensionarea terenului de intersectare între 
istorie şi memorie socială/colectivă, dar acest act nu se supune metodelor de cercetare specifice sociologiei şi antropologiei 
ci este în contrast cu metodologia utilizată de noi. Această lucrare nu este in antiteză cu abordarea propusă de noi, ea 
oferind o alternativă de anchetare a spaţiului social, o perspectivă specifică, cu precădere, istoriografiei. Cioroianu şi Focul 
ascuns în piatră, o carte ce merăti citită...  

Preview dalla tesi:

Rememorari ale vietii cotidiene din timpul comunismului, intr/un oras provincial. Studu de caz: Drobeta Turnu Severin

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Corneliu Dragomir
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2006
  Università: Universitatea de Vest, Timişoara
  Facoltà: Sociologie
  Corso: Sociologie
  Relatore: Vasiluta Livia
  Lingua:
  Num. pagine: 111

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

istorie orala
memorie colectiva
memorie sociala
rememorari
reprezentari
sociologia si antropologie comunismului
sociologia vietii cotidiene
sociologie memoriei colective

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi