Skip to content

Deviatii de comportament socio-etologic la canine de companie

Informazioni tesi

  Autore: Maria Mihaita
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2004
  Università: Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti
  Facoltà: Medicină veterinară
  Corso: Medicină veterinară
  Relatore: Barza Horea
  Lingua:
  Num. pagine: 177

Lucrarea identifica bazele comportamentului deviat la cainii de companie, identificand principalele deviatii comportamentale, descrind cazuri clinice si amintind cateva metode de tratament ale acestora.

Informazioni tesi

  Autore: Maria Mihaita
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2004
  Università: Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti
  Facoltà: Medicină veterinară
  Corso: Medicină veterinară
  Relatore: Barza Horea
  Lingua:
  Num. pagine: 177

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
1 INTRODUCERE Devierile comportamentale ale animalelor de companie incită interesul specialiştilor în mai mare măsură decât cele ale animalelor de producţie, dintr-un motiv uşor de înţeles: animalele de companie locuiesc împreună cu oamenii, capătă cu vremea statut de membru al familiei, fiind pentru familia de adopţie tovarăşi de viaţă si prieteni, posedă un grad ridicat de inteligenţă, percepţie şi ataşament faţă de om; în plus, abaterea de la normal a comportamentului acestora poate cauza prejudicii de cele mai diverse facturi proprietarului: agresiune fizică, distrucţia locuinţei, murdărirea spaţiului cu urină şi fecale, deranjarea fonică a vecinilor şi, de aici, înrăutăţirea relaţiilor între vecini. Datorită încrederii şi importanţei cu care sunt creditate animalele de companie în societatea modernă, oamenii au pretenţia ca favoriţii lor să se comporte şi să se manifeste “uman”. Proastele obiceiuri ale acestora, câştigate de-a lungul creşterii, din diferite motive, îi determină pe proprietari să renunţe la animalele de companie favorite, adesea şi datorită lipsei de timp şi de disponibilitate în materie, de preocupare pentru “bunăstarea” animalelor [7]. În urma unor asemenea experienţe rămân traumatizaţi atât proprietarul, care nu înţelege unde a procedat greşit în educaţia câinelui, cât şi animalul de companie, care nu pricepe ce se aşteaptă de la el. Realizând că problemele pe care le ridică animalele cu comportament deviat nu au fost studiate suficient în medicina veterinară românească şi că numărul lor este în creştere, am hotărât să abordăm pentru teza noastră această temă delicată. Dintre cele două specii ce primează în preferinţele deţinătorilor de animale de companie, ne- am oprit asupra speciei canine, aceasta prezentând, de departe, cele mai complexe deviaţii comportamentale de la normal. Lucrarea este structurată în patru părţi. Partea întâi este un studiu bibliografic, prin care ne-am propus: să evaluăm incidenţa 1 şi prevalenţa 2 deviaţiilor comportamentale în populaţia canină, după anumiţi autori; să identificăm mecanismele etiopatogenezei incriminate că ar sta la baza apariţiei respectivelor manifestări; să încercăm descrierea celor mai frecvente deviaţii socio-etologice întâlnite la câine. În cadrul abordării etiopatogenezei acestui tip de tulburări, responsabile de abaterile de la normal, am încercat să clarificăm în ce măsură deviaţiile comportamentale ale câinilor sunt considerate, de diverşi autori, psihopatii (dezvoltări 1 Incidenţa (epidemiologică): totalitatea cazurilor noi de îmbolnăvire înregistrate într-o colectivitate, în unitatea de timp (an, semestru, trimestru, sezon etc.).
Forse potrebbe interessarti la tesi:

Attacchi di Panico e Fobie

Attacchi di Panico e Fobie. Cronologia storica. Differenza tra fobie,attacchi di panico e disturbo di attacchi di panico nell'adulto e nel bambino e come affrontare il tutto con le relative terapie in modo dettagliatamente spiegato.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

agresivitate
anxietate
caine
comportament
deviatii
fobie
socioetologic

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi