Skip to content

Poluarea fiintei umane. Aspecte stiintifico-juridice

Informazioni tesi

  Autore: Dan Sebastian Chertes
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2004
  Università: Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
  Facoltà: Drept
  Corso: Drept
  Relatore: Rebreanu Veronica
  Lingua:
  Num. pagine: 62

Prezenta lucrare trateaza subiectul dreptului la un mediu sanatos, consacrat constitutional in Romania. De asemenea, are in vedere poluantii fizici si psihici care afecteaza fiinta umana, componenta esentiala a mediului, ce este protejat prin consacrarea dreptului la mediu sanatos.

Informazioni tesi

  Autore: Dan Sebastian Chertes
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2004
  Università: Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
  Facoltà: Drept
  Corso: Drept
  Relatore: Rebreanu Veronica
  Lingua:
  Num. pagine: 62

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
5 CAPITOLUL I Aspecte introductive 1.1. Interacţiunea om-natură şi efectele ei Pe măsură ce omul a început să urce treptele cunoaşterii ştiinţifice, pentru a-şi crea o viaţă mult mai uşoară a intervenit în mediul natural, modificându-l. Pentru început, modificările operate de către acesta nu au fost majore, deci nici dezechilibrele create în mediul natural nu au fost iremediabile. Însă, o dată cu revoluţia tehnico-ştiinţifică (revoluţie ce o include şi pe cea industrială) au apărut dezechilibre care, într-un final, s-au dovedit aproape imposibil de remediat. Omul a devenit astfel un important factor poluant. Suprafeţele locuite s-au extins într-un ritm direct proporţional cu creşterea demografică 1 , a fost necesar consumul unor cantităţi din ce în ce mai mari de materii prime şi energie, fapt ce a dus la o poluare a mediului (în special a aerului, apei şi a solului) alarmantă 2 . Gradul de poluare a mediului a crescut atât de mult, încât reechilibrarerea acestuia pe cale naturală nu se mai putea face. Ca urmare a acestor realităţi, poluarea a devenit “o barieră în calea dezvoltării economico-sociale şi un avertizment” 3 , atenţionând Umanitatea asupra pericolelor iminente născute din industriile poluante şi din exploatarea iraţională a resurselor naturale şi energetice, resurse ce sunt, în mod inevitabil, epuizabile. Din această cauză şi având în vedere rolul statului în asigurarea unei vieţi normale şi sănătoase tuturor cetăţenilor, s-a evidenţiat importanţa dezvoltării politicilor de protecţie a mediului deja existente, prin măsuri legislative din ce în ce mai eficiente. Protecţia mediului va trebui reflectată corespunzător, aşa cum şi doctrina a subliniat, în “politicile de dezvoltare a industriilor, agriculturii, energeticii, transporturilor, comerţului, turismului, învăţământului” 4 . Diferenţa dintre omul cavernelor şi omul modern, în ceea ce priveşte interacţiunea acestora cu mediul, este evidenţiată, cum nu se poate mai clar, de următoarea frază: “Viaţa pe care strămoşii noştri o duceau în urmă cu multe milioane de ani ar trebui să ne servească drept exemplu: în timp ce amprentele lor asupra naturii erau mici, ale noastre au devenit periculos de mari” 5 . Trebuie avute însă, în vedere şi câştigurile, cât se poate de importante, pe care această evoluţie, parţial “distructivă”, le-a repurtat. 1 În anul 1000 e.n. populaţia globului atingea doar 400 de milioane de persoane. În 1820 ea a atins un miliard. Din acel moment, creşterea demografică s-a accentuat, ajungându-se în zilele noastre la 6,1 miliarde. Se estimează că până în anul 2050, populaţia globului va creşte cu aproape de 50%, atingând 9,3 miliarde. Pentru dezvoltări, a se vedea: Estimări privind populaţia globului în 2000, www.un.ro 2 Pentru dezvoltări, a se vedea: Ernest Lupan, Dreptul mediului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p. 5-7; Ernest Lupan, Dreptul mediului, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 1998, p. 9-11. 3 Ernest Lupan, Dreptul mediului, 1998, p. 10. 4 Ibidem. 5 Această frază a fost gravată pe placa dezvelită la 1 septembrie 2002 de către secretarul general ONU, Kofi Anan, în grota Sterkfontein, sit preistoric important, situat la 50 de kilometri nord de Johannesburg, unde se derula Summit-ul mondial pentru dezvoltare durabilă, “Rio+10”. A se vedea: Mircea Duţu, Dreptul mediului – Tratat, vol. 1, Ed. Economică, Bucureşti, 2003, p. 15.
Sitografia automatica

Non sei sicuro di avere citato tutte le fonti?
Evita il plagio! Grazie all'elenco dei link rilevati puoi controllare di aver fatto un buon lavoro

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

drept
legislatie
mediu
mediu sanatos
poluare

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi