Skip to content

De la internaţionalizarea spaţiului extraatmosferic la naţionalizarea sa

Informazioni tesi

  Autore: Maria-laura Voda
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Academia Romana. Institutul de Cercetari Juridice
  Facoltà: Drept International Pub si Relatii Internationale
  Corso: Drept International Spatial
  Relatore: Prof. univ. dr. Popescu Dumitra
  Lingua:
  Num. pagine: 34

Lucrarea prezintă in detaliu trecerea de la regimul internaţionalizat, accesibil spre explorare şi utilizare numai statelor sau organizaţiilor internaţionale interguvernamentale, spre evoluţiile prezente, in cadrul cărora companii private sau chiar individuali desfăţoară activităţi spaţiale, extrem de rentabile din punct de vedere economic. Investiţiile private in tehnologie şi in cercetare-dezvoltare au transformat spaţiul extraatmosferic in cea mai provocatoare redută a secolului nostru. Lucrarea explică modalităţile juridice in care este posibil accesul privat in spaţiu, relaţia acestor activităţi cu statul sub jurisdicţia căruia se desfăşoară, megând până la a argumenta statutul actual al reglementărilor privind turismul spaţial, zborurile suborbitale, zborurile parabolice sau alte activităţi de entertainment, care se prefigurează a se desfăşura aici in viitorul foarte apropiat.
De asemeni, lucrarea cuprinde referinţe la Staţia Spaţială Internaţională, la modalitatea in care a fost posibil acest impresionant proiect de cooperare internaţională şi la implicaţiile sale la nivel geopolitic global.

Informazioni tesi

  Autore: Maria-laura Voda
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Academia Romana. Institutul de Cercetari Juridice
  Facoltà: Drept International Pub si Relatii Internationale
  Corso: Drept International Spatial
  Relatore: Prof. univ. dr. Popescu Dumitra
  Lingua:
  Num. pagine: 34

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
4 1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Fără a avansa ipoteze utopice, se poate afirma că spaţiul extraatmosferic a fost, pentru o perioadă însemnată a explorării sale de către umanitate, un spaţiu naţionalizat, reprezentând apanajul celor două mari puteri spaţiale sau interferenţa a două blocuri de putere, estic şi vestic. Este vorba de o naţionalizare circumscrisă unor obiective de capabilitate tehnologică şi, in mod esenţial, politice, dar limitată obiectiv unor reguli internaţionale de explorare şi utilizare. Pentru că dincolo de implicaţiile juridice ale debutului erei spaţiale din 1957 1 , in 1959 se semna Tratatul privind Antarctica, care soluţiona pentru cele 12 state semnatare de la acea vreme o serie de aspecte sensibile, pornind de la regimul internaţional de cooperare şi îngheţarea revendicărilor teritoriale existente, până la denuclearizarea, neutralizarea, demilitarizarea totală şi instituirea unui sistem complex de control şi menţinere a acestui statut (incluzând open sky system, un sistem de monitorizare a teritoriului Antarcticii bazat pe libertatea survolării spaţiului aerian al unui stat parte de către alt stat parte, pe dreptul de vizitare reciprocă a instalaţiilor de monitorizare ale părţilor contractante etc) 2 . Ipso facto, importanţa Tratatului privind Antarctica in dreptul spaţial este dată de modelul neaproprierii naţionale şi al lipsei oricărei revendicări teritoriale, dublat de utilizare in scopuri paşnice, model preluat ca fundament al întregii opere de codificare a actualului jus spatiale. Posterior acestor dezvoltări, la a 14-a sesiune a Adunării Generale ONU, in 1959, UNCOPUOS devenea comitet permanent şi, totodată, punctul focal al dezbaterii viitorului regim juridic al spaţiului extraatmosferic şi al corpurilor cereşti. Este contextul in care se poate explica şi teza privatizării sau a naţionalizării spaţiului extraatmosferic, anterior prezentată, in baza naturii de compromis a Tratatului Spaţial, negociat in cadrul Subcomitetului Juridic al COPUOS şi încheiat in 1967. Tratatul a fost considerat, de fapt, o emanaţie a voinţei celor două mari puteri spaţiale, SUA şi URSS- părţi la Tratat- şi singurele capabile din punct de vedere logistic pentru activităţi de explorare la momentul semnării instrumentului. Primordial, scopul lor consta in prevenirea militarizării 1 Lansarea SPUTNIK 1 de către URSS la 4 octombrie 1957, urmată de lansarea EXPLORER I de către SUA, un an mai târziu 2 Vladimir Kopal- History and Sources of Space Law, 15th European Centre for Space Law Summer Courses on Space Law and Policy- September 2007, Noordwijk, The Netherlands

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

exclusiv
international
internationalizare
naţional
naţionalizare
neapropiere
privat
privatizare
proliferare
public
reglementare
spatial
spin in
spin off
statie
tratat

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi