Skip to content

Impactul războiului civil din Spania (1936-1939) asupra relaţiilor internaţionale reflectat în presa românească din Transilvania 2

Informazioni tesi

  Autore: Lungoci Adrian Dumitru
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2007
  Università: Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
  Facoltà: Istorie
  Corso: Istorie
  Lingua:
  Num. pagine: 108

În lucrarea noastră ne-am oprit atenţia asupra războiului civil spaniol (1936-1939), mai exact asupra felului în care presa românească din Transilvania a surprins încordarea relaţiilor internaţionale pe perioada acestui conflict.
Nu ne-am propus să scriem o istorie a acestui conflict şi nici să aducem argumente pro sau contra pentru cele două tabere, republicană şi naţionalistă. Aşa cum reiese din titlul lucrării, am optat pentru o abordare mai nuanţată, încercând să surprindem felul în care opinia publică din Transilvania a fost informată despre tensionarea relaţiilor internaţionale pe perioada acestui război fratricid, pe care mulţi istorici îl consideră o repetiţie generală a celui de al doilea război mondial. De asemenea, am încercat să surprindem mai mult anumite tendinţe şi idei decât să obţinem informaţii documentare concrete.
Am considerat că presa este o sursă de informaţii ce nu poate fi neglijată în studierea istoriei contemporane. Presa este atât o sursă de informaţii, de date referitoare la un grup social sau a societăţii în ansamblul său pentru o anumită perioadă, dar şi o formatoare de mentalitate în acelaşi timp. În Transilvania acest ultim aspect a fost important. Toate periodicele s-au implicat în problemele esenţiale ale societăţii, fiind un factor esenţial în formarea şi dirijarea opiniei publice.
Am pornit de la ipoteza că presa românească din Transilvania se va arăta extrem de îngrijorată de impactul războiului civil din Spania asupra relaţiilor internaţionale, ipoteză confirmată în cea mai mare parte.
O altă ipoteză a fost aceea că ziarele vor relata pe larg, indiferent de culoarea politică, despre participarea „voluntarilor” în ambele tabere. Am fost surprinşi să constatăm că ziarele alocă spaţii largi legionarilor Ion Moţa şi Vasile Marin, căzuţi în Spania de partea lui Franco şi nu pomenesc aproape deloc despre românii din tabăra republicană, probabil pentru a nu fi etichetate drept „roşii”, cu toate că în bibliografia din perioada comunistă se găsesc articole importante despre participarea românilor în brigăzile internaţionale, mult mai numeroşi decât în tabăra naţionalistă.
Lucrarea este structurată în trei capitole, care cuprind mai multe sub-capitole, precum şi o introducere, concluziile de final şi anexe.

Informazioni tesi

  Autore: Lungoci Adrian Dumitru
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2007
  Università: Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
  Facoltà: Istorie
  Corso: Istorie
  Lingua:
  Num. pagine: 108

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
7 CAPITOLUL I SCURTĂ ISTORIE A SPANIEI DE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA PÂNĂ LA DECLANŞAREA RĂZBOIULUI CIVIL (1936) La sfârşitul secolului al XIX, Spania era o monarhie constituţională, cu o suprafaţă de aproximativ 500.000 km. 2 , majoritatea în Peninsula Iberică şi cu o populaţie de circa 18,5 milioane de locuitori. În comparaţie cu alte state europene, Spania oferea imaginea unei ţări ce înregistra serioase întârzieri în dezvoltarea economică şi în modernizarea structurilor sociale. 1 Slăbiciunile Spaniei secolului al XIX-lea nu provin din decadenţa secolului al XVIII-lea. Ele constau în imposibilitatea de a se adapta la o creştere demografică constantă. Populaţia Spaniei a crescut de la 11 milioane locuitori în 1808, la 15,5 milioane în 1857, la 18, 5 milioane în 1900 şi la 24 milioane în 1935. Spania a ajuns în secolul XX la o densitate critică, care necesita un nou stadiu tehnic şi economic. 2 Mare putere colonială încă din secolul al XVI-lea, Spania a pierdut la sfârşitul secolului al XIX-lea ultimele sale colonii, mai precis Cuba în urma răscoalei din 1895, precum şi Puerto Rico şi Filipine în urma războiului cu S.U.A. din 1898. 3 Spania mai deţinea doar un cap de pod în Maroc, disputat însă de războinicii berberi, şi câteva teritorii africane ceva mai la sud. 4 Spania a fost ţară neutră în primul război mondial (1914 – 1918), fapt ce a contribuit la dezvoltarea unor ramuri economice. Aprovizionând cu materii prime şi produse alimentare ambele tabere beligerante, Spania şi-a asigurat o balanţă economică activă. Astfel, s-au dezvoltat ramurile industriei textile, chimice, metalurgice, de construcţii navale etc. Această situaţie favorabilă spaniolilor s-a încheiat la sfârşitul războiului şi, ca atare, Spania a început să se confrunte cu o gravă criză economică ce a determinat şi o serie de tulburări sociale. Criza a fost însoţită de reducerea productivităţii în multe ramuri ale economiei şi de o creştere masivă a şomajului. O situaţie grea exista şi în domeniul agricol unde 4 milioane de mici proprietari deţineau doar 6 milioane de hectare, în timp ce 150.000 de moşieri 1 Zaharescu, Vladimir, Spania – 1939 (instaurarea regimului fascist), în „Anale de istorie”, 25, 1979, nr. 3, p. 123. 2 Vilar, Pierre, Istoria Spaniei, ed. II, Editura Corint, Bucureşti, 2006, p. 77. 3 Hobsbawm, Eric, Secolul extremelor, Editura Lider, Bucureşti, 2003, p. 189. 4 Ibidem.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

comunism
fascism
franco

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi