Skip to content

Fondurile Structurale în sprijinul fermierului român

Informazioni tesi

  Autore: SPIRIDON PETRONELA
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Facoltà: Ştinţa mediului
  Corso: Traducere şi interpretare
  Relatore: Oprea Dumitru
  Lingua:
  Num. pagine: 75

Structurată în trei capitole, lucrarea de faţă prezintă informaţii precise privind fondurile puse la dispoziţie de către Uniunea Europeană, atât ţărilor care aderă la UE, cât şi celor care sunt, în prezent, parte a UE. Exemplificând cu date ce atestă aplicabilitatea acestora în cazul ţării noastre, am insistat pe fondurile ce fac referire la investiţiile în agricultură.
Este cunoscut faptul că Uniunea Europeană a devenit cea mai importantă sursă de finanţare nerambursabilă din România, în conditiile în care asistenţa financiară oferită de Uniunea Europeană României a crescut începând cu anul 2000 la peste 650 milioane Euro pe an. Aceasta forma de asistenţă financiară poarta denumirea de “Fonduri” şi reprezintă doar o parte a asistenţei financiare totale oferite de Uniunea Europeană României, asistenţă care se împarte în trei categorii: fonduri, investiţii publice, respectiv sprijin instituţional direct. Astfel, Uniunea Europeană pune la dispoziţia celor interesanţi sa adere mai multe instrumente de finanţare nerambursabilă, şi anume: PHARE, ISPA, SAPARD, respectiv programe comunitare.
PHARE este primul instrument financiar nerambursabil conceput de Uniunea Europeană pentru a sprijini Europa Centrală şi de Est în evoluţia către o societate democratică şi o economie de piaţă. Înfiinţat la începutul anului 1989 pentru Polonia şi Ungaria (primele doua ţări în care s-a realizat trecerea de la regimul comunist la democraţie), programul s-a extins treptat, incluzând în prezent 13 ţări partenere din regiune.
Creat în 1999 şi funcţional din 2000, cu o abordare similară Fondului de coeziune, concentrându-se pe finanţarea proiectelor de infrastructură în domeniile mediului şi transportului, ISPA reprezintă unul din programele Uniunii Europene prin care sunt puse la dispoziţia ţărilor candidate fonduri nerambursabile pentru îmbunătăţirea infrastructurii în domeniul transporturilor şi protecţiei mediului.
Programul SAPARD este un instrument financiar oferit de Uniunea Europeană pentru a ajuta ţările din Europa Centrala şi de Est care sunt în curs de aderare la Uniunea Europeana, cât şi pentru a pregăti participarea acestora la Politica Agricolă Comună. Acest program asigură fonduri pentru îmbunătăţirea agriculturii şi a dezvoltării rurale în ansamblu.
Fondurile nerambursabile postaderare se concretizează în asistenţă financiară acordată de Uniunea Europeană pentru programele multianuale de dezvoltare regională, realizată cu ajutorul Instrumentelor Structurale -Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE); Acţiune complementară:Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondul European pentru Pescuit (FEP), si a Fondului de Coeziune (FC).
FEDR a fost înfiinţat în 1975 avand drept scop reducerea disparităţilor dintre regiunile UE şi are cea mai mare pondere în cadrul fondurilor structurale.
FSE a fost creat în 1958 şi a constituit, încă de la început, principalul instrument al politicii sociale comunitare. FSE pune accent pe îmbunătăţirea modului în care funcţionează piaţa muncii în diferite ţări şi pe re-integrarea şomerilor pe piaţa muncii, prin finanţarea a trei tipuri de acţiuni: formarea profesională, reconversia profesională şi măsuri ce duc la crearea de locuri de muncă.
FEOGA a fost stabilit în 1962 pentru finanţarea politicii agricole comune a UE şi consumă cea mai mare parte a bugetului comunitar. FEOGA sprijină dezvoltarea regiunilor rurale şi îmbunătăţirea structurilor agricole, fiind structurat în două secţiuni: secţiunea de orientare şi secţiunea de garantare. Incepand cu anul 2005 s-au creat două fonduri europene pentru agricultură, numite FEGA (Fondul European de Garantare Agricola) pentru finanţarea măsurilor de marketing (destinat măsurilor de susţinere a organizaţiilor comune de piaţă) şi FEADR (Fondul European pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală) pentru finanţarea programelor de dezvoltare rurală (dedicate măsurilor de dezvoltare rurală).
IFOP a fost creat în 1994, prin gruparea tuturor instrumentelor comunitare privind pescuitul. Incepand cu anul 2004 acest fond este inlocuit cu FEP, pentru perioada 2007 – 2013, la propunerea Comisiei Europeane.
FC constituie un nou instrument de ajutorare şi solidaritate, destinat să contribuie la intărirea coeziunii economice şi sociale a Uniunii Europene şi la facilitarea participării statelor membre mai puţin prospere în Uniunea Economică şi Monetară.

Informazioni tesi

  Autore: SPIRIDON PETRONELA
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Facoltà: Ştinţa mediului
  Corso: Traducere şi interpretare
  Relatore: Oprea Dumitru
  Lingua:
  Num. pagine: 75

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
3 INTRODUCERE Structurată în trei capitole, lucrarea de faţă prezintă informaţii precise privind fondurile puse la dispoziţie de către Uniunea Europeană atât ţărilor care aderă la UE, cît şi celor care sunt, în prezent, parte a UE. Exemplificând cu date ce atestă aplicabilitatea acestora în cazul ţării noastre, am insistat pe fondurile ce fac referire la investiţiile în agricultură. Este cunoscut faptul că Uniunea Europeană a devenint cea mai importantă sursă de finanţare nerambursabilă din România în conditiile în care asistenţa financiară oferită de Uniunea Europeană a crescut începând cu anul 2000 la peste 650 milioane Euro pe an. Intreprinderile mici şi mijlocii (IMM), organizaţiile neguvernamentale (ONG), instituţiile publice sau private pot solicita finanţare în condiţiile stabilite pentru fiecare program. Această formă de asistenţă financiară a primit denumirea de “Fonduri” şi reprezintă doar o parte a asistenţei financiare totale oferite de Uniunea Europeană României, asistenţă care se împarte în trei categorii: fonduri, investiţii publice, respectiv sprijin instituţional direct. Astfel, Uniunea Europeană pune la dispoziţia celor interesanţi mai multe instrumente de finanţare nerambursabilă, şi anume: PHARE, ISPA, SAPARD, respectiv programe comunitare. PHARE este primul instrument financiar nerambursabil conceput de Uniunea Europeană pentru a sprijini Europa Centrală şi de Est în evoluţia către o societate democratică şi o economie de piaţă. Înfiinţat la începutul anului 1989 pentru Polonia şi Ungaria (primele doua ţări în care s- a realizat trecerea de la regimul comunist la democraţie), programul s-a extins treptat, incluzând în prezent 13 ţări partenere din regiune. ISPA reprezintă unul din programele Uniunii Europene prin care sunt puse la dispoziţia ţărilor candidate fonduri nerambursabile pentru îmbunătăţirea infrastructurii în domeniul transporturilor şi protecţiei mediului. ISPA a fost creat în 1999 şi funcţional din 2000, cu o abordare similară Fondului de coeziune, concentrându-se pe finanţarea proiectelor de infrastructură în domeniile mediului şi transportului. Programul Special de Pre-Adreare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (SAPARD) este un instrument financiar oferit de Uniunea Europeană pentru a ajuta ţările din Europa Centrala şi de Est care sunt în curs de aderare la Uniunea Europeana, cât şi pentru a pregăti participarea acestora la Politica Agricolă Comună. Acest program asigură fonduri pentru îmbunătăţirea agriculturii şi a dezvoltării rurale în ansamblu.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

cererea de finantare
feadr
fega
fondul european agricol de dezvoltare rurală pentr
fondul european pentru agricultura
fonduri europene,fonduri structurale,fermier roman
fonduri postaderare
ispa
phare
sapard
uniunea europeană

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi