Skip to content

Studiul unui sistem fotovoltaic rezidenţial conectat la reţea

Informazioni tesi

Traduttore: Cornel Corbu
  Autore: Bacchielli Alessio
  Tipo: Traduzione
  Anno: 2004-05
  Università: Università degli Studi Roma Tre
  Facoltà: Ingegneria
  Corso: Ingegneria Meccanica
  Relatore: Aldo Fanchiotti
  Lingua:
  Num. pagine: 148

Questo documento è una traduzione dall'originale:

"Studio di un sistema fotovoltaico residenziale connesso in rete"

În această lucrare se doreşte a se arăta cum energia solară incidentă, care este transformată în energie electrică prin intermediul procesului de conversie fotovoltaică, poate garanta o parte sau întregul necesar de energie al unui utilizator rezidenţial. Se doreşte, de asemenea, să se arate cum acest tip de exploatare a energiei solare este convenabil atât la nivel economic cât şi la nivel ambiental deoarece, pe de o parte, permite amortizarea economică a investiţiei făcute într-un timp scurt, iar pe de altă parte astfel de tehnologie nu introduce în atmosferă substanţe poluante, în concordanţă cu angajamentul luat în cadrul Protocolului de la Kyoto. Deşi tehnologia este încă în creştere, garantând în prezent un randament global cuprins între 10-14%, la nivel experimental s-au obţinut rezultate foarte încurajatoare, cu creşterea eficienţei de conversie fotovoltaică până la valori de circa 30%.

Vor fi aprofundate toate aspectele: de la cele intrinseci al modului de funcţionare al celulelor fotovoltaice, la cele referitoare la tipologia sistemelor fotovoltaice concentrându-se atenţia asupra celor conectate la reţea. Vor fi ilustrate conceptele cu privire la cum se poate extrage din resursa solară însăşi, introducând o serie de parametri pentru optimizarea absorbţiei energiei solare incidente. Vor fi evidenţiate diferitele componente ca parţi ale unui sistem conectat la reţea, se vor explica caracteristicile şi cerinţele lor. De asemenea, vor fi definite profilurile de consum utile pentru a identifica necesarul de energie al utilizatorului. Va fi arătat cum se realizează dimensionarea unui astfel de sistem, considerând maximizarea energiei solare incidente prin intermediul celor mai eficiente componente şi se vor lua în considerare toate pierderilor de putere ale componentelor sistemului pentru a se cunoaşte astfel, totalitatea energiei produse. Vor fi mai departe aduse la lumină aspectele legate de instalarea şi conectarea diferitelor componente ale sistemului fotovoltaic, compatibile cu reglementările în vigoare. Va fi examinată producţia energetică a sistemului precum şi consecinţele asupra impactului ambiental; vor fi mai departe ilustrate toate stimulentele din contul energia, pe care statul le-a pus la dispoziţie pentru producerea de energie curată şi va fi luată în considerare legislaţia în această privinţă. În ultima parte vor fi introduse aspectele economice necesare achiziţionării unui sistem fotovoltaic.
Această lucrare prezintă o parte specifică care conturează un proiect al unui sistem conectat la reţea instalat pe un edificiu din oraşul Roma. Va constitui parte integrantă a lucrării şi o analiză a costurilor şi beneficiilor referitoare la cazul examinat. Va fi apoi posibil, să se tragă concluzii de natură economică care, deşi nu sunt absolute, vor permite o primă evaluare a avantajelor potenţiale ale acestui tip de sistem, bazate pe mai multe scenarii: primul pe baza condiţiilor actuale, cel de-al doilea favorabil din punct de vedere macroeconomic, cel de-al treilea de caracter mai conservator.

Informazioni tesi

Traduttore: Cornel Corbu
  Autore: Bacchielli Alessio
  Tipo: Traduzione
  Anno: 2004-05
  Università: Università degli Studi Roma Tre
  Facoltà: Ingegneria
  Corso: Ingegneria Meccanica
  Relatore: Aldo Fanchiotti
  Lingua:
  Num. pagine: 148

Questo documento è una traduzione dall'originale:

"Studio di un sistema fotovoltaico residenziale connesso in rete"

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
CAP.0 INTRODUCERE 1 INTRODUCERE Prefaţă În actuala dezbatere privind mijloacele şi metodele cele mai potrivite pentru rezolvarea crizei climatice globale, prinde din ce in ce mai multă consistentă utilizarea surselor de energie regenerabilă ca o alternativă eficientă şi soluţie pe termen lung faţă de combustibilii fosili pentru cele mai multe utilizări de energie. Domeniu de aplicare şi obiective Acest proiect doreşte să arate cum energia solară incidentă care este convertită în energie electrică prin intermediul procesului de conversie fotovoltaică, poate garanta o parte sau întreaga energie de care are nevoie un utilizator rezidenţial. Se doreşte să se arate de asemenea, cum acest tip de exploatare a energiei solare să fie convenabil atât la nivel economic cât şi la nivel ambiental deoarece, pe de o parte permite o amortizare economică a investiţiei realizată pe termen scurt, iar pe de altă parte această tehnologie nu introduce în atmosferă substanţe poluante în concordanţă cu angajamentul făcut cu ocazia Protocolu lui de la Kyoto. Deşi tehnologia este încă în plină dezvoltare, asigurând în ziua de azi o eficienţă globală cuprinsă între 10-14%, la nivel experimental sunt obţinute rezultate încurajatoare, cu creştere a eficienţei de conversie fotovoltaică până la valori de 30%. Subiecte tratate Vor fi aprofundate toate aspectele: de la cele mai intrinseci funcţionării ale celulei fotovoltaice pâna la cele referitoare la tipologia sistemelor fotovoltaice, concentrându-se atenţia asupra celor conectate la reţeaua publica de energie electrică. Vor fi ilustrate conceptele cu privire la cum se poate extrage din resursa solară introducând o serie de parametri semnificativi pentru optimizarea absorţiei energiei solare incidente. Vor fi evidenţiate diferitele elemente ale sistemului ca parte a unui sistem conectat la reţea, se vor explica caracteristicile şi cerinţele acestora. De asemenea, vor fi definite profilurile de consum necesare pentru identificarea nevoilor de energie ale utilizatorilor. Se va arăta cum se realizează dimensionarea unui astfel de sistem considerând maximizarea energiei solare incidente prin cele mai eficiente componente şi se vor lua în considerare toate pierderile de putere ale componentelor sistemului pentru a se cunoaşte in acest fel totalul energiei produse. Vor fi mai departe aduse la lumină aspectele relative ale

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.

Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

ambiental
casa verde
conectat la reţea
contul energia
conversie fotovoltaică
energia
energie curată
fotovoltaic
inflaţie
invertor
investiţie
module fotovoltaice
panouri fotovoltaice
payback time
poluant
proiect
regenerabile
sistem fotovoltaic
soare

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi