Skip to content

Actiunea in constatarea incalcarii tratatelor comunitare

Informazioni tesi

  Autore: Constantina Ionescu
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2007
  Università: Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
  Facoltà: Drept
  Corso: Drept
  Relatore: Ionescu Constantina
  Lingua:
  Num. pagine: 49

Aderand la Comunităţile europene statele membre şi-au asumat obligaţia de a integra în ordinea juridică proprie normele dreptului comunitar fără ca în acest mod să fie afectată suveranitatea.Pentru că statele şi-au asumat în mod liber aceste obligaţii,este normal ca ele să fie şi aduse la îndeplinire.În caz contrar,Tratatele instituie o procedură prin care acestea sunt trase la răspundere.Comisia are in acest sens un rol foarte important,ea putand acţiona în instanţă statul.O trăsătură foarte importantă a acestei proceduri o reprezintă necesitatea unei faze necontencioase,cu putine exceptii cand ea nu este obligatorie dar se poate uza de ea.Subiectele capabile sa uzeze de acţiunea în cauză sunt expres şi limitativ prevăzute.În primul rând Comisia ce are o competenţă generală,statele membre ce au tot o competenţă generală dar subsidiară,îar în domenii strict prevăzute,B.E.I.şi B.C.E..Deşi nu există unanimitate de opinii în privinţa reţinerii competenţei acestor două bănci,prevederile Tratatului sunt clare.Cât priveşte calitatea de pârât,deşi in unanimitate se apreciază că nu poate fi deţinută decât de stat-el răspunzând pentru conduita tuturor organelor sale-,suntem de părere că în cazuri limitativ prevăzute,calitatea procesuală pasivă revine Băncilor Naţionale ale statelor membre şi nu statelor ce vor răspunde pentru conduita acestor organe.O condiţie esenţială o reprezintă interesul în lipsa căruia nu se justifică acţiunea.Evident,acesta trebuie sa existe în viziunea reclamantului,existenţa în realitate făcând obiectul litigiului şi fiind apreciată de instanţă.O altă problemă o reprezintă sfera încălcării.E vorba de tot felul de încălcări,acţiuni si inacţiuni.Nu are importanţă vinovăţia statului şi deşi in practică se invocă fel de fel de cauze justificative ale unui comportament contrar dreptului comunitar,există o tendinţă de respingere a lor.Cât priveşte termenul de drept comunitar,el trebuie interpretat în sensul cel mai larg,aşa încât,deşi acţiunea se intitulează acţiune în constarea încălcării Tratatelor comunitare,în realitate e vorba de orice norme de drept comunitar,nu doar cele principale.În acest sens prezintă relevanţă faptul că cele mai multe încălcări privesc directivele,norme secundare.Hotărârea C.J.E.este obligatorie dar nu se poate executa silit din raţiuni de protecţie a suveranităţii statale,însă nerespectarea dă dreptul la o nouă acţiune similară care însă prezintă câteva particularităţi,şi la capătul căreia se poate impune plata unei sume de bani ce nu reprezintă amendă ci o sancţiune administrativă al cărei scop e să fie determinat statul să înceteze încălcarea.Mai nou,Tratatele au instituit şi alte modalităţi de sancţionare în scopul de a determina statul să înceteze încălcarea.O atenţie deosebită în ceea ce ne priveşte se îndreaptă asupra conformităţii normelor naţionale cu cele comunitare privitor la taxa de prima înmatriculare a autoturismelor second-hand provenite din statele U.E..

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
6 CAP.I ACŢIUNEA ÎN CONSTATAREA ÎNCĂLCĂRII TRATATELOR COMUNITARE 1.1.Noţiune şi repere legislative Prevederile Tratatelor comunitare nu definesc acţiunea în constatarea încălcării Tratatelor comunitare, fapt pentru care ea a fost definită în special prin prisma calităţii Comisiei de gardian al Tratatelor comunitare, ca fiind instrumentul juridic pe care îl are la dispoziţie Comisia pentru a asigura supravegherea respectării dreptului comunitar 1 . Pe marginea acestei definiţii am putea face totuşi câteva observaţii. În primul rând definirea ca „instrumentul juridic”, ar fi de natură să creeze impresia că această acţiune ar fi singura modalitate prin care se realizează controlul asupra modului în care statele membre îşi respectă obligaţiile rezultate din dreptul comunitar. Ori, în baza principiului rangului prioritar al dreptului comunitar faţă de dreptul intern, există şi posibilitatea de a acţiona prin intermediul instanţelor naţionale 2 . Pe de altă parte ea e prea restrânsă, limitând sfera posibililor titulari ai dreprului de acţiune la Comisie şi lăsând în afara ei alte subiecte pe care înseşi Tratatele comunitare le prevăd în mod explicit. Este adevărat că posibilitatea Comisiei de a folosi acest instrument rezultă din însuşi rolul ei în sistemul instituţional comunitar şi anume acela de a supraveghea la respectarea dreptului comunitar. Dar nici ceilalţi posibili titulari ai dreptului de acţiune nu trebuie neglijaţi; de altfel, prevederile Tratatelor comunitare dau posibilitatea oricărui stat membru de a sesiza Curtea în cazul în care se presupune că un alt stat nu-şi îndeplineşte o obligaţie ce-i revine în virtutea Tratatului(art.227 Tr.CE). Mai mult decât atât,art.237 Tr.CE conferă această posibilitate Băncii Euopene de Investiţii în legătură cu neîndeplinirea de către un stat membru a unei obligaţii ce rezultă din statutul B.E.I.; şi nu în ultimul rând aceste competenţe sunt recunoscute de acest articol şi Băncii Centrale Europene prin Consiliul acesteia. Prin urmare, reţinând aceste aspecte, am putea încerca să definim acţiunea în constatarea încălcării tratatelor comunitare ca fiind un instrument juridic aflat la 1 D.M.Bârlog-„Consideraţii privind unele acţini judiciare în dreptul comunitar”-Revista română de drept comunitar,nr.1/2006,pag.86 2 M.Mihăilă-„Drept instituţional comunitar”-Ed.Lumina-Lex,Bucureşti, 2002,pag. 186

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

actiunea in incalcarea dreptului comunitar
incalcarea dreptului comunitar
infringement procedure

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi