Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca QUI 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. OK

Studiul unui sistem fotovoltaic rezidenţial conectat la reţea

În această lucrare se doreşte a se arăta cum energia solară incidentă, care este transformată în energie electrică prin intermediul procesului de conversie fotovoltaică, poate garanta o parte sau întregul necesar de energie al unui utilizator rezidenţial. Se doreşte, de asemenea, să se arate cum acest tip de exploatare a energiei solare este convenabil atât la nivel economic cât şi la nivel ambiental deoarece, pe de o parte, permite amortizarea economică a investiţiei făcute într-un timp scurt, iar pe de altă parte astfel de tehnologie nu introduce în atmosferă substanţe poluante, în concordanţă cu angajamentul luat în cadrul Protocolului de la Kyoto. Deşi tehnologia este încă în creştere, garantând în prezent un randament global cuprins între 10-14%, la nivel experimental s-au obţinut rezultate foarte încurajatoare, cu creşterea eficienţei de conversie fotovoltaică până la valori de circa 30%.

Vor fi aprofundate toate aspectele: de la cele intrinseci al modului de funcţionare al celulelor fotovoltaice, la cele referitoare la tipologia sistemelor fotovoltaice concentrându-se atenţia asupra celor conectate la reţea. Vor fi ilustrate conceptele cu privire la cum se poate extrage din resursa solară însăşi, introducând o serie de parametri pentru optimizarea absorbţiei energiei solare incidente. Vor fi evidenţiate diferitele componente ca parţi ale unui sistem conectat la reţea, se vor explica caracteristicile şi cerinţele lor. De asemenea, vor fi definite profilurile de consum utile pentru a identifica necesarul de energie al utilizatorului. Va fi arătat cum se realizează dimensionarea unui astfel de sistem, considerând maximizarea energiei solare incidente prin intermediul celor mai eficiente componente şi se vor lua în considerare toate pierderilor de putere ale componentelor sistemului pentru a se cunoaşte astfel, totalitatea energiei produse. Vor fi mai departe aduse la lumină aspectele legate de instalarea şi conectarea diferitelor componente ale sistemului fotovoltaic, compatibile cu reglementările în vigoare. Va fi examinată producţia energetică a sistemului precum şi consecinţele asupra impactului ambiental; vor fi mai departe ilustrate toate stimulentele din contul energia, pe care statul le-a pus la dispoziţie pentru producerea de energie curată şi va fi luată în considerare legislaţia în această privinţă. În ultima parte vor fi introduse aspectele economice necesare achiziţionării unui sistem fotovoltaic.
Această lucrare prezintă o parte specifică care conturează un proiect al unui sistem conectat la reţea instalat pe un edificiu din oraşul Roma. Va constitui parte integrantă a lucrării şi o analiză a costurilor şi beneficiilor referitoare la cazul examinat. Va fi apoi posibil, să se tragă concluzii de natură economică care, deşi nu sunt absolute, vor permite o primă evaluare a avantajelor potenţiale ale acestui tip de sistem, bazate pe mai multe scenarii: primul pe baza condiţiilor actuale, cel de-al doilea favorabil din punct de vedere macroeconomic, cel de-al treilea de caracter mai conservator.

Mostra/Nascondi contenuto.
CAP.0 INTRODUCERE 1 INTRODUCERE Prefaţă În actuala dezbatere privind mijloacele şi metodele cele mai potrivite pentru rezolvarea crizei climatice globale, prinde din ce in ce mai multă consistentă utilizarea surselor de energie regenerabilă ca o alternativă eficientă şi soluţie pe termen lung faţă de combustibilii fosili pentru cele mai multe utilizări de energie. Domeniu de aplicare şi obiective Acest proiect doreşte să arate cum energia solară incidentă care este convertită în energie electrică prin intermediul procesului de conversie fotovoltaică, poate garanta o parte sau întreaga energie de care are nevoie un utilizator rezidenţial. Se doreşte să se arate de asemenea, cum acest tip de exploatare a energiei solare să fie convenabil atât la nivel economic cât şi la nivel ambiental deoarece, pe de o parte permite o amortizare economică a investiţiei realizată pe termen scurt, iar pe de altă parte această tehnologie nu introduce în atmosferă substanţe poluante în concordanţă cu angajamentul făcut cu ocazia Protocolu lui de la Kyoto. Deşi tehnologia este încă în plină dezvoltare, asigurând în ziua de azi o eficienţă globală cuprinsă între 10-14%, la nivel experimental sunt obţinute rezultate încurajatoare, cu creştere a eficienţei de conversie fotovoltaică până la valori de 30%. Subiecte tratate Vor fi aprofundate toate aspectele: de la cele mai intrinseci funcţionării ale celulei fotovoltaice pâna la cele referitoare la tipologia sistemelor fotovoltaice, concentrându-se atenţia asupra celor conectate la reţeaua publica de energie electrică. Vor fi ilustrate conceptele cu privire la cum se poate extrage din resursa solară introducând o serie de parametri semnificativi pentru optimizarea absorţiei energiei solare incidente. Vor fi evidenţiate diferitele elemente ale sistemului ca parte a unui sistem conectat la reţea, se vor explica caracteristicile şi cerinţele acestora. De asemenea, vor fi definite profilurile de consum necesare pentru identificarea nevoilor de energie ale utilizatorilor. Se va arăta cum se realizează dimensionarea unui astfel de sistem considerând maximizarea energiei solare incidente prin cele mai eficiente componente şi se vor lua în considerare toate pierderile de putere ale componentelor sistemului pentru a se cunoaşte in acest fel totalul energiei produse. Vor fi mai departe aduse la lumină aspectele relative ale

Traduzione

Facoltà: Ingegneria

Traduttore: Cornel Corbu Contatta »

Composta da 148 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 669 click dal 15/07/2009.

 

Consultata integralmente una volta.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.