Skip to content

Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine

Razvoj varstva kulturne dediščine v času vojne

Uporaba moči med oboroženimi spopadi je bila predmet urejanja številnih mednarodnih konvencij (ius in bello), med katerimi so se pojavile tudi prve regulacije s področja varovanja kulturnih dobrin.
Povezava med vojnim pravom in uničevanjem kulturne dediščine okupirane ali premagane države je zelo stara. Ko je govora o jus predae, je mišljeno plenjenje dobrin, ki pripadajo tuji državi in vojnim ujetnikom, ki predstavlja legitimno in dopustno nagrado za vojake zmagovite strani. Poleg tega so se nasprotnikove kulturne dobrine uničevale v znak prezira in ponižanja ter dokazovanja lastne večvrednosti. Številna čudesa antičnega sveta so bila uničena ravno v takšnih okoliščinah. Pomislimo lahko na mitično knjižnico v egiptovski Aleksandriji, ki je veljala za depozitarja vsega vedenja njenega časa. Po številnih požarih so jo leta 646 našega štetja dokončno uničile čete kalifa Omarja I., ki je svojo gesto obrazložil z znamenitim govorom: "Vse, kar je bilo kdaj napisano in ni skladno s Koranom, je lažno ter mora zato biti uničeno. Vse ostalo pa, kar je skladno s Koranom, je nekoristno ter se mu lahko odpovemo".
Pogosto so bile kulturne dobrine odvzete premaganim državam kot vojne trofeje. Številni egipčanski obeliski so bili prepeljani v Rim, na portalu Bazilike San Marco v Benetkah pa so zelo dogo bili na ogled štirje bronasti konji iz Konstantinopla, prineseni leta 1204 kot vojni plen IV. križarske vojne.
Racije takega obsega niso nikakor ostale omejen pojav antike. V 18. stoletju je svet na primer bil priča številnim plenjenjem s strani Napoleonovih čet in še kasneje, v prvi in drugi Svetovni vojni, s strani nacistov. Ocenjeno je bilo, da so bile države pod Hitlerjevo okupacijo osiromašene lastnih kulturnih dobrin v skupni vrednosti 36 milijard dolarjev.
Ne dolgo tega so vse večje medijske hiše sveta prenesle novico tragičnega ropanja zgodovinskih dobrin neprecenljive vrednosti iz iranskih muzejev. Mobilitacija delegatov organizacije UNESCO, britanskega The British Museum, francoskega Louvre, ruskega Hermitage in številnih drugih je bila takojšnja. Na to temo je v intervjuju za Share International profesor Federico Mayor Zaragoza, Generalni Sekretar UNESCO od 1987 do 1999, povedal sledeče: "Odkrito rečeno, resnično obžalujem, da UNESCO ni protestiral proti številu žrtev, temveč se namesto tega pritožuje zaradi muzejev. To ni njegova vloga. Njegova naloga je graditi miselnost ljudi, da branijo muzeje. Sram naj bo države napadalke, ki na vhode muzejev niso postavile stražarjev".
Kot je mogoče opaziti, obstoječa normativa ni prinesla želenih rezultatov. Stopnja spoštovanja mednarodnega vojnega prava je po sili stvari zelo nizka. Obenem bi bil zelo zaželjen tudi dodaten razvoj pravne ureditve razmer po spopadih (ius post bellum), iz katere bi bilo mogoče črpati koristne elemente za oblikovanje običajno pravnih pravil na tem področju.

Certificazione antiplagio

Noi verifichiamo le corrispondenze online e puoi ottienere un certificato di eccellenza per valorizzare il tuo lavoro

Questo brano è tratto dalla tesi:

Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Natasja Nikolic
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2009-10
  Università: Universita di Maribor, Slovenia
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Silvo Devetak
  Lingua:
  Num. pagine: 98

Questa tesi è disponibile nelle seguenti traduzioni:

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

arheologija
dobra vera
dovoljenje za izvoz
evropska unija
haaška konvencija
ius belli
javni interes
konservatorstvo
konvencije
kultura
kulturna dediščina
kulturna dobrina
kulturni spomeniki
lastnina
mednarodne pogodbe
mednarodno pravo
nezakoniti izvoz
ozn
prenos lastninske pravice
restitucijski zahtevek
trgovanje
umetnine
unesco
unidroit

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi

//Since preload is not supported in firefox until now (according to this) browsers the only way to do it is to declare it twice in the one rel tag or two separate tags.