Skip to content

Wierzymy w Zlotego, prawda?

Podejście metodologiczne

Przyjęta metodologia stosuje analizy ilościowe umożliwiające sformułowanie wniosków jakościowych przy wykorzystaniu szczegółowych badań danych oraz mających znaczenie osobistych przemyśleń. Celem jest uniknięcie przedstawiania rozważań, które po chwili tracą swój obserwacyjny potencjał. Może być tym wstrzymanie się od przyjmowania systemu pracy opartego na trwałych podstawach matematycznych i statystycznych, nawet jeśli jest to tematem nieścisłości.

Nie ma możliwości wyeliminowania tych niedokładności, zwłaszcza jeżeli bierzemy pod uwagę dane obserwacyjne a nie doświadczalne jak w przykładzie poniżej.

Poprawnym wyborem jest ekonometria, bazując na szczegółowej metodzie, umożliwia zminimalizowanie błędów i przeprowadzenie ważnych dyskusji. Abadie, Hainmueller and Diamond przedstawili w sensie teoretycznym użyte w pracy modele ekonometryczne.
Cała analiza rozpoczyna się od faktu wprowadzenia wspólnej waluty na rynki finansowe pierwszego stycznia 1999 roku i konsekwentnie fizycznego przepływu od 2002 roku. Ta historyczna i strukturalna transformacja zaangażowała niezwłocznie jedenaście krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz również Grecję od początku 2001 roku. Dwanaście początkowych państw stanowi nasze analizowane jednostki, do których zostaje przydzielony jednoznaczny numer ID w bazie danych Stata13.

Stworzona baza danych Stata13 zawiera dane panelowe, włączając zmienne poruszające się w czasie i pomiędzy krajami. Dane panelowe są wysoce zrównoważone ze względu na konieczną obecność każdej zmiennej dla wszystkich ciągów danych.
Po wygenerowaniu bazy danych zastosowana zostaje Syntetyczna Metoda Kontrolna (SCM).

Metoda ta znajduje ważoną kombinację liniową rozpatrywanej jednostki, taką że szacowane są wstępne cechy nieomawianego podmiotu (w tym przypadku Polski ze względu na brak euro). Średnia ważona będzie w ten sposób syntetyczną nieomawianą jednostką („syntetyczna” Polska), która po zastosowanym działaniu (przyjęciu euro) pozwoli przeanalizować zmienne w grze, jak gdyby nierozpatrywane podmioty wstąpiły do strefy euro.

Wspomniana dokładność metody wynika z usunięcia niepewności, minimalizując tym samym błędy i tworząc dla każdej pojedynczej zmiennej kombinację liniową krajów oficjalnie należących do strefy euro w taki sposób, że tworzą one w zestawieniu procentowym, „syntetyczną” Polskę, lub precyzując, Polskę dołączającą do strefy euro z rozpatrywanych danych (1999). Dla każdej badanej zmiennej zostało przedstawione zestawienie kombinacji liniowej ze średnią kwadratową przewidywanych błędów.

Questo brano è tratto dalla tesi:

Wierzymy w Zlotego, prawda?

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Francesco Polo
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2013-14
  Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze economiche
  Relatore: Francesco Giavazzi
  Lingua:
  Num. pagine: 34

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

euro
ekonometryczna
pkb
ekonomia polski
ekonomiczne

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi