Skip to content

Wierzymy w Zlotego, prawda?

Motywacją dla mojej pracy licencjackiej były głównie czynniki osobiste powiązane z trzema głównymi filarami Uniwersytetu Bocconi. Pierwszy z nich wiąże się z odbytym programem wymiany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uczęszczałem przez pięć miesięcy. Drugi to praktyki w firmie biomedycznej w biznesowym centrum Warszawy, a trzeci rzetelne podejście do zagadnień ilościowych, którego nauczyły mnie studia licencjackie na kierunku Ekonomia i Nauki Społeczne. Osobiste doświadczenie tych trzech filarów wraz z dużą ciekawością rozwijającego się państwa, wreszcie wolnego by swobodnie konkurować, zmotywowało mnie do przeprowadzania analiz matematycznych dla czynników ekonomicznych w Polsce i wykorzystania ich dzięki wspomnianym możliwościom oferowanym przez mój uniwersytet przy minimalnej wiedzy o ekonomicznej, społecznej i politycznej strukturze.
Celem pracy licencjackiej jest uzupełnienie brakujących danych historycznych na temat przyjęcia Polski do strefy euro w 1998 roku. Na podstawie tego wydarzenia jesteśmy w stanie zrozumieć jak zmieniły się podstawowe czynniki ekonomiczne. Ekonomia nie jest czystą nauką, nie mamy więc danych doświadczalnych, do których możemy odnieść się bez błędów. Konieczne jest wykorzystanie analiz scenariuszy symulowania danych. W tym konkretnym przypadku została wybrana syntetyczna metoda kontroli takich twórców jak Abadie, Diamond i Hainmueller. Ta metoda ekonometryczna obejmuje algorytm programu Stata, który wprowadza „nie zaobserwowane utworzone dane badawcze” dla Polski wstępującej do strefy euro. Tym samym, jak za pomocą syntetycznej kontroli, poprzez kombinację liniową krajów strefy euro można symulować, minimalizując błędy, historyczny trend dla Polski w obecności waluty europejskiej. Przy użyciu tej metody, bazując zwłaszcza na konceptach matematycznych, istnieje możliwość komentowania (empirycznie, ale szczegółowo) fałszywego wydarzenia historycznego, aby ocenić, czy wybory dokonywane przez twórców polityki były godne uwagi czy kontrowersyjne. Ogólnie rzecz biorąc, z analizy ilościowej można wnioskować, że polityka utrzymania krajowej waluty pomaga polskiej gospodarce oraz sytuacji społecznej i politycznej. Rozumując ilościowo, wybór polityczny wydaje się być poprawny historycznie, biorąc pod uwagę trend stopniowego wzrostu w kraju nie będącym w europejskiej przewadze konkurencyjnej. Bez wątpliwości przyjęcie euro w 1998 roku byłoby przedwczesne, natomiast teraz, w roku 2014, konwergencja koniecznych wymagań staje się dzień po dniu coraz bardziej znacząca. W rezultacie jest to czas, aby przeanalizować dane historyczne (jak poniżej) w celu wytworzenia empirycznych rezultatów co do przyszłości tego rozwijającego się centralnego kraju.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
4 Streszczenie Motywacją dla mojej pracy licencjackiej były głównie czynniki osobiste powiązane z trzema głównymi filarami Uniwersytetu Bocconi. Pierwszy z nich wiąże się z odbytym programem wymiany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uczęszczałem przez pięć miesięcy. Drugi to praktyki w firmie biomedycznej w biznesowym centrum Warszawy, a trzeci rzetelne podejście do zagadnień ilościowych, którego nauczyły mnie studia licencjackie na kierunku Ekonomia i Nauki Społeczne. Osobiste doświadczenie tych trzech filarów wraz z dużą ciekawością rozwijającego się państwa, wreszcie wolnego by swobodnie konkurować, zmotywowało mnie do przeprowadzania analiz matematycznych dla czynników ekonomicznych w Polsce i wykorzystania ich dzięki wspomnianym możliwościom oferowanym przez mój uniwersytet przy minimalnej wiedzy o ekonomicznej, społecznej i politycznej strukturze. Celem pracy licencjackiej jest uzupełnienie brakujących danych historycznych na temat przyjęcia Polski do strefy euro w 1998 roku. Na podstawie tego wydarzenia jesteśmy w stanie zrozumieć jak zmieniły się podstawowe czynniki ekonomiczne. Ekonomia nie jest czystą nauką, nie mamy więc danych doświadczalnych, do których możemy odnieść się bez błędów. Konieczne jest wykorzystanie analiz scenariuszy symulowania danych. W tym konkretnym przypadku została wybrana syntetyczna metoda kontroli takich twórców jak Abadie, Diamond i Hainmueller. Ta metoda ekonometryczna obejmuje algorytm programu Stata, który wprowadza „nie zaobserwowane utworzone dane badawcze” dla Polski wstępującej do strefy euro. Tym samym, jak za pomocą syntetycznej kontroli, poprzez kombinację liniową krajów strefy euro można symulować, minimalizując błędy, historyczny trend dla Polski w obecności waluty europejskiej. Przy użyciu tej metody, bazując zwłaszcza na konceptach matematycznych, istnieje możliwość komentowania (empirycznie, ale szczegółowo) fałszywego wydarzenia historycznego, aby ocenić, czy wybory dokonywane przez twórców polityki były godne uwagi czy kontrowersyjne. Ogólnie rzecz biorąc, z analizy ilościowej można wnioskować, że polityka utrzymania krajowej waluty pomaga polskiej gospodarce oraz sytuacji społecznej i politycznej. Rozumując ilościowo, wybór polityczny wydaje się być poprawny historycznie, biorąc pod uwagę trend stopniowego wzrostu w kraju nie będącym w europejskiej przewadze konkurencyjnej. Bez wątpliwości przyjęcie euro w 1998 roku byłoby przedwczesne, natomiast teraz, w roku 2014, konwergencja koniecznych wymagań staje się dzień po dniu coraz bardziej znacząca. W rezultacie jest to czas, aby przeanalizować dane historyczne (jak poniżej) w celu wytworzenia empirycznych rezultatów co do przyszłości tego rozwijającego się centralnego kraju. polofrancesco.weebly.com (c) Copyright

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Il miglior software antiplagio

L'unico servizio antiplagio competitivo nel prezzo che garantisce l'aiuto della nostra redazione nel controllo dei risultati.
Analisi sicura e anonima al 100%!
Ottieni un Certificato Antiplagio dopo la valutazione.

Informazioni tesi

  Autore: Francesco Polo
  Tipo: Laurea I ciclo (triennale)
  Anno: 2013-14
  Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze economiche
  Relatore: Francesco Giavazzi
  Lingua: PL
  Num. pagine: 34

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l’utente che consulta la tesi volesse citarne alcune parti, dovrà inserire correttamente la fonte, come si cita un qualsiasi altro testo di riferimento bibliografico.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

euro
ekonometryczna
pkb
ekonomia polski
ekonomiczne

Tesi correlate


Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi